Kontakt Kontakt

Siedziba PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
34 3524525 do 7
34 3576259

ul. Sobieskiego 1

42-286 Koszęcin

Nadleśniczy
mgr inż. Adam Chudzik
wew. *100
Zastępca nadleśniczego
mgr inż. Dariusz Golis
wew. *100
Główna Księgowa
mgr Katarzyna Sohor
wew. *611
Sekretarz
mgr inż. Jarosław Mielczarek
wew. *671

Dz. Gospodarki Leśnej

mgr inż. Marta Anioł-Dziemba
Instruktor Techniczny
Tel.: wew. *331
mgr inż.Bartosz Gabor
Starszy specjalista SL ds. użytkowania lasu i stanu posiadania
Tel.: wew. *332
mgr inż.Michał Sobala
Specjalista SL ds. Ochrony lasu P-Poż
Tel.: wew. *333
mgr inż. Łukasz Cierpiał
Specjalista SL ds. Hodowli lasu i lasów niepaństwowych
Tel.: wew. *334
mgr inż. Marek Krakowski
Specjalista SL
Tel.: wew. *681

Dz. Finansowo-Księgowy

Beata Smentek-Stężycka
Księgowa
Tel.: wew. *612
Joanna Golis
Księgowa
Tel.: wew. *613
mgr Katarzyna Gabor
Starsza księgowa
Tel.: wew. *614
mgr Danuta Pleńkowska
Księgowa
Tel.: wew. *613

Dz. Administracyjno-organizacyjny

mgr Sylwia Małyska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: wew. *100
mgr inż Bartłomiej Brol
Specjalista ds. informatyki
Tel.: wew. *571

Dz. Kadr

Urszula Wywijas
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: wew. *131

Straż Leśna

mgr Artur Szymanek
Komendant
Tel.: wew. *221
Arkadiusz Wypchlak
Strażnik
Tel.: wew. *221

Inżynierowie Nadzoru

mgr inż. Marek Boncol
Inżynier Nadzoru - Leśnictwa: Boronów, Cieszowa, Dębowa Góra, Piłka, Kalety, Łowieckie
Tel.: wew. *218, kom. +48 602 485 153
mgr inż. Krzysztof Kozłowski
Inżynier Nadzoru - Leśnictwa: Kalina, Kamienica, Lipowiec, Trójca, Brusiek, Dyrdy, Piasek, Zielona
Tel.: wew. *219, kom. +48 602 485 129