Aktualności

W dniu 26 września 2018 roku miał miejsce końcowy odbiór przebudowy 500 - metrowego odcinka drogi gminnej ul. Rzecznej w Kaletach- Drutarni. Przebudowa prowadzona była przez Miasto Kalety, jako tzw. Inwestora Wiodącego przy znacznym wsparciu finansowym (45% udział w kosztach inwestycji) naszego nadleśnictwa.

Oferta łowiecka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Koszęcin zaprasza myśliwych indywidualnych oraz grupy myśliwych zorganizowanych.