Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne w Nadleśnictwie Koszęcin

Na gruntach znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Koszęcin

znajdują się 4 użytki ekologiczne (wszystkie na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie nadleśnictwa) o łącznej powierzchni 19,03 ha.

 

Łąka trzęślicowa w Kaletach

Użytek znajduje się na terenie obrębu Zielona (Leśnictwo Kalety) i oznaczony jest jako oddział 215 d, o łącznej powierzchni 7,52 ha. Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Nr 41, z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 67, poz.1994 z dn. 26.07.2004 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych podmokłej łąki trzęślicowej ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

 

Torfowisko w Strzebiniu

Ten najmniejszy spośród miejscowych użytków ekologicznych. Położony jest na

terenie obrębu Koszęcin (Leśnictwo Trójca) i oznaczony jest jako oddział 137 j,

o powierzchni 0,24 ha. Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Nr 44 z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 67, poz.1996 z dn. 26.07.2004 r.). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska przejściowego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

 

Torfowisko Dubiele

Obiekt ten znajduje się na terenie obrębu Koszęcin (Leśnictwo Trójca) i obejmuje

oddziały: 221 i, k oraz 222 g. na łącznej powierzchni 2,74 ha. Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Nr 45, z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 67, poz.1998). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska przejściowego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

 

Łąka Trzcionka

Obiekt znajduje się na terenie obrębu Zielona (Leśnictwo Piasek), obejmując oddziały 84 c oraz 83 l o łącznej powierzchni 8,53 ha. Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Śląskiego Nr 46, z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 67, poz.1999). Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych podmokłej łąki trzęślicowej ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.