Asset Publisher Asset Publisher

Narada Techniczno – Gospodarcza

Główną tematyką Narady było podsumowanie działalności Nadleśnictwa w kończącym się – 10-cio letnim - okresie gospodarczym oraz omówienie stanu koszęcińskich lasów

     W dniu 20 listopada b.r. w sali narad, w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin, odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, zwołana w celu podsuwania dwuletnich już prac nad opracowaniem Projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na kolejny okres gospodarczy – tj. lata 2020 – 2029.

     Narada o uroczystym charakterze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (zamawiającego opracowanie) i Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie (wykonawcy prac) a także się przedstawiciele Jednostek Samorządów Terytorialnych, Służb Publicznych, organizacji pozarządowych, szkół leśnych i stowarzyszeń – współpracujących na co dzień z Nadleśnictwem.

     Główną tematyką Narady było podsumowanie działalności Nadleśnictwa w kończącym się – 10-cio letnim - okresie gospodarczym oraz omówienie stanu koszęcińskich lasów, którym odznaczają się one w tej chwili. Warto wspomnieć, iż prowadzona gospodarka jak i osiągnięty stan lasów czy innych składników majątku Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa został oceniony jako bardzo dobry przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach!

     Równoległe nastąpiło omówienie wyników prac związanych z przygotowaniem Projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 – 2029. Biuro Urządzenia Lasu przedstawiło wyniki inwentaryzacji stanu lasu wraz z wnioskami, które wynikają z zebranych danych. W końcu zreferowano wybrane aspekty opracowanego Projektu Planu - między innymi zmiany numeracji oddziałów, podział na leśnictwa, intensyfikację użytkowania rębnego. Omówiono również „Program Ochrony Przyrody” dla Nadleśnictwa oraz „Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu”.

     W swoim koreferacie Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin zaakceptował założenia i szczegóły projektu Planu oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w jego opracowanie.

     Szczególnym momentem kończącym Naradę było podziękowanie skierowane przez Z-cę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Huberta Wiśniewskiego, do Kierownika Drużyny Urządzeniowej – Piotra Pilcha, który oddając na ręce koszęcińskich leśników Projekt Planu Urządzenia Lasu kończy swoją - ponad 42 letnią – karierę w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.