Asset Publisher Asset Publisher

Koszęcin weekendową stolicą tradycyjnego powożenia 2019

Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska odbywający się już piaty raz z rzędu w urokliwym Zespole Pałacowo-Parkowym przy siedzibie Zespołu Pieśni i tańca „ŚLASK” przyciągnął rzesze miłośników i pasjonatów koni. Mieliśmy okazje podziwiać unikatowe powozy i historyczne zaprzęgi, jak również uroczych dżentelmenów i piękne damy w stylowych strojach. Tegoroczna V edycja Konkursu odbywającą się w dniach 9-11 sierpnia miała szczególny charakter, z uwagi na prezentacje w ramach programu „Niepodległa” – rekonstrukcji historycznego pokazu i wystawy historycznych zaprzęgów konnych. Wydarzeniu temu towarzyszyły również: wieczór polskiej pieśni niepodległościowej i ułańskiej, odczyty i prelekcje okolicznościowe oraz warsztaty  rekonstrukcji i renowacji zabytkowych pojazdów konnych. Najwięcej emocji wzbudziła parada-korso historycznych zaprzęgów po ulicach Koszęcina.

    W Konkursie, którego najważniejszą częścią była próba terenowa, swoich sił spróbowało 21 zaprzęgów z kilku krajów Europy. Jej celem było przejechania bez punktów karnych specjalnie wyznaczonej kilkunastokilometrowej trasy z 5 przeszkodami naturalnymi i sztucznymi. Zgodnie z regulaminem na jej pokonanie przewidziano ściśle określony czas. Część terenowa przejazdu odbywała się leśnymi drogami przez malownicze bory sosnowe naszego nadleśnictwa.

      Nie zabrakło również akcentów leśno-łowieckich, jakże bliskich odbywającemu się wydarzeniu, mianowicie w pałacowym parku na stoiskach Nadleśnictwa Koszęcin można było rozsmakować się w potrawach z dziczyzny w ramach projektu „Dobre z lasu”, jak również sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą. Tradycyjnie już sobotni wieczór uświetnił plenerowy koncert Zespołu „ŚLĄSK”. Gościem specjalnym tegorocznej edycji była wybitna aktorka teatralna i filmowa Pani Krystyna Tkacz, która zaszczyciła nas zwiedzając z zaciekawieniem zabytkowy budynek nadleśnictwa. 

     Warto przypomnieć, iż od pierwszej edycji Konkursu tj. od 2015 roku jej współorganizatorami jest RDLP Katowice oraz Nadleśnictwo Koszęcin.

Tekst: JM.

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Uczniowie z Włoch i Grecji z wizytą w Nadleśnictwie Koszęcin

W dniu 21 października 2019 roku, Nadleśnictwo Koszęcin gościło uczniów z Włoch            i Grecji, którzy w ramach realizacji programu ERASMUS +, przyjechali z wizytą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszęcinie.

Podczas spotkania, gości poznali historię budynku, obejrzeli wystawy historyczno-przyrodnicze i zapoznali się z pracą leśników oraz poznali walory przyrodnicze okolicznych lasów.  

Wizyta w Nadleśnictwie zakończyła się warsztatami plastycznymi, gdzie każdy mógł pomalować zwierzątka wykonane z masy gipsowej.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Powitanie jesieni z przedszkolakami.

W dniu 15 października 2019r. na uroczysku Potempowe odbyło się uroczyste powitanie jesieni z przedszkolakami z Przedszkola pod Dębem w Koszęcinie i Leśnikami.

Pierwszym punktem, spotkania było krótkie przedstawienie połączone z prelekcją na temat prawidłowego zachowywania w lesie , „darów lasu” oraz ich mieszkańców. Po tym punkcie przedszkolaki z opiekunkami udały się na mały konkurs przyrodniczy, gdzie za zadanie było odnalezienie odpowiedniej ilości „materiałów” pochodzących z lasu: liście, nasiona, grzyby, kora oraz zrobienie fotografii muchomora. Wszystkie grupy wykonały zadanie bezbłędnie, zatem wszyscy byli zwycięzcami !

Po tej części spotkania, nadszedł czas na posiłek – było to oczywiście ognisko z kiełbaskami w pięknej jesiennej aurze. Następnie była jeszcze chwila dla dzieciaków na obcowanie z naturą.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Ogłoszenie - najem kancelarii

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Wspólna inwestycja Nadleśnictwa z Miastem Kalety

      To już kolejne wspólne przedsięwzięcie drogowe Nadleśnictwa Koszęcin z Miastem Kalety, mające związek z gospodarką leśną i zrealizowane przy udziale środków z funduszu leśnego w ramach współpracy Lasów Państwowych z jednostkami samorządowymi. Zgodnie z podpisanym pomiędzy stronami porozumieniem – opracowany projekt przebudowy ul. Ofiar Katynia na długości 570 metrów pozwoli na skomunikowanie strategicznych dróg leśnych w leśnictwie Zielona z drogą wojewódzką nr 908. Rozwiązanie to usprawni prowadzoną gospodarkę leśną, wpłynie decydująco na skuteczność ochrony p.pożarowej, jak również znacząco poprawi dotychczasowe warunki komunikacyjne mieszkańców.

      Zadanie podzielono na  dwa etapy, z których pierwszy o długości 300 metrów został w dniu 18 września 2019 oficjalnie przekazany do użytkowania.

    Mieszkańcy Zielonej dzięki wsparciu finansowym Nadleśnictwa, w miejscu dotychczasowej wyboistej drogi, uzyskali szeroką i funkcjonalną asfaltową ulicę, na którą czekali kilkadziesiąt lat. Zgodnie z deklaracją Burmistrza oraz postanowieniami porozumienia - drugi etap o długości ok.270 metrów zostanie zrealizowany w roku 2020 w całości ze środków Miasta Kalety.

 

JM.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

sprzątaMY

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Andrzeja Dudy w dniu 20 września 2019r. Nadleśnictwo Koszęcin na mocy współpracy Lasów Państwowych z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje przedsięwzięcie pod nazwą sprzątaMY.

 

Ogólnopolska akcja sprzątania lasu ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Koszęcin wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Koszęcinie oraz Strzebiniu od godziny 11:30 do 13:30 w miejscu wskazanym na mapce poglądowej zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w naszej akcji.

 

Osobami koordynującymi akcję z ramienia Nadleśnictwa będą:

Pan Marek Krakowski – tel. kontaktowy: 607–551-2000

Pan Artur Szymanek – tel. kontaktowy: 790-738-694

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Film instruktażowy

 

Zintegrowany System Zagospodarowania Lasu w Kierunku Ochrony Upraw i Młodników Przez Zwierzynę Płową

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Ogłoszenie o naborze na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Treść ogłoszenia wraz z oświadczeniami, które należy złożyć ubiegająć się o przyjęcie na staż znajdują się w plikach PDF, do pobrania poniżej.
Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - fotowoltaika

                                                           Koszęcin, dnia 17 lipca 2019 r.

Zn.spr.S.20.2.2019                                                             

 

                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień umożliwiających przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy celem wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp”  na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku biurowego nadleśnictwa wraz z zapleczem socjalnym.

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez:

 

Oze -Sun sp. z o.o.  ul. Śląska 40    40-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Cena oferty: 16 641,90 zł (brutto)

 

 W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

 

 

        

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - przeglądy

                                                             Koszęcin, dnia 11 lipca 2019 r.

Zn.spr.S.771.8.2019 

 

 

 

                                       

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

„Wykonanie okresowej kontroli (5-letniej) stanu technicznego dróg leśnych (dojazdów pożarowych)  zlokalizowanych na terenie PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin,  zgodnie z art.62 ust.1. pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane”

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez:

Mariusz URBAŃSKI ul. Spokojna 16, 42-290 BLACHOWNIA

Cena oferty: 18 968,13 zł (brutto)

 

           W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty:

  1. CURSUS PROJEKT Marcin LUDWOG   ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE

Cena oferty: 25 309,27 zł (brutto)

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST-SANIT”  Mariusz POGODA  ul. Tysiąclecia 56,

        42-287 KMIEŃSKIE MŁYNY

        Cena oferty: 25 584,00 zł (brutto)

  1. Mariusz URBAŃSKI ul. Spokojna 16, 42-290 BLACHOWNIA

Cena oferty: 18 968,13 zł (brutto)

 

 

 

        

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

Koszęcin  dn. 03.07.2019 r.

Zn.spr. S.2111.3.2019                                                                                   

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

       PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin (dalej Zamawiający), działając w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) – zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

    1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z remontem elewacji  budynku 

        gospodarczego, zlokalizowanego w osadzie leśniczego w  Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

        – zgodnie z przedmiarem robót (złącznik nr 1)

 

   2. Opis przedmiotu zamówienia (robót budowlanych):

        - demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz wrót (stodoły)

        - montaż stolarki okiennej PCV wraz z podokiennikami

        - montaż 2 kpl.bram o konstrukcji stalowej do stodoły

        - naprawa uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych

        - przygotowanie istniejących tynków pod gruntowanie

        - gruntowanie tynków

        - przyklejenie siatki oraz jej zagruntowanie

        - 2 krotne malowanie elewacji farbą silikatową (kolor do uzgodnienia z inwestorem)

        - montaż podbitki z paneli winylowych typu SIDING  na ruszcie,

        - wykonanie ław betonowych pod krawężniki najazdowe oraz obrzeża betonowe

        - wykonanie wokół budynku nawierzchni (opaski) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa

          łamanego i podsypce cementowo-piaskowej

       

  1. Termin i miejsce składania ofert.

 

  1. Ofertę (wypełniony i podpisany formularz ofertowy zał. Nr 2) należy złożyć osobiście

w Sekretariacie Nadleśnictwa Koszęcin przy ul.Sobieskiego1 lub przesyłać na adres: PGL  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 1

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej  kopercie, którą należy opisać w

następujący  sposób:

           „Nazwa i adres wykonawcy”

           Oferta na: „Remont elewacji budynku gospodarczego w Bruśku”

      3.  Termin składania ofert  do  dnia  10 lipca  2019 roku do godz.800

      4.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu   10 lipca  2019 roku o  godz.815

      5.  Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

III. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz

      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

Lp

Nazwa kryterium

waga

1

Cena

80%

2

Okres gwarancji

20%

 

1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

                        najniższa oferowana cena

              C =   -------------------------------    x   100 pkt x 80%

                                       cena rozpatrywanej oferty

1.1. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 80 pkt.

 

2. Do porównania i oceny ofert w kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany wzór:

 

                  okres gwarancji w ofercie ocenianej

              G =  ---------------------------------       x   100 pkt x 20%

                   najdłuższy okres gwarancji

 

2.1. Punktacja za okres gwarancji liczona będzie w przedziale od 60 do 120 miesięcy.

2.2. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  poniżej 60 miesięcy  skutkować to

       będzie brakiem pkt. w tym kryterium

2.3. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  powyżej 120 miesięcy, punktacja

       w  kryterium okres gwarancji rozpatrywana  będzie jak w przy 120 miesiącach.

2.4. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach Zamawiający przeliczy te  lata

       na miesiące.

2.5. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 pkt.

3.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na

       podstawie kryteriów cena i okres gwarancji wg następującego wzoru:

 

                  najniższa oferowana cena                                  okres gwarancji w ofercie ocenianej

S = -----------------------  x 100 pkt x 80%   +    --------------------------------       x 100 pkt x 20%

                           cena rozpatrywanej oferty                                     najdłuższy okres gwarancji

 

3.1. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać łącznie we wskazanych kryteriach: 100 pkt.

3.2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.3. Oferta, która uzyska maksymalna ilość punktów w oparciu o zastosowane kryteria, zostanie uznana

       za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z  uzyskaną ilością punktów.

4.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako

      najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

       Wymagany termin ukończenia robót:  30 września 2019 roku

 

V. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

     Jarosław MIELCZAREK – Sekretarz Nadleśnictwa tel.602 485 179

 

VI. Postanowienia końcowe.

    1.  Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

    2.  Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie z tytułu realizacji

          przedmiotu zamówienia.

 

    3.  Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym,

         stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

    4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    5.  Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem faktycznym i sytuacją na gruncie

         przed złożeniem oferty.

    6.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim wykonawcom

         którzy złożyli swoją ofertę oraz zamieszczona na stronie  internetowej  Zamawiającego

         tj.www.katowice.lasy.gov.pl/koszecin

    7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania

         przyczyn.

   8.  Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 8/2017 Nadleśniczego

         Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

         udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz

         powołania Komisji przetargowej w tym zakresie.

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 - przedmiar robót

Nr 2 - formularz ofertowy

Nr 3 - wzór umowy

Nr 4 - STWiOR

     

 

                                                                                                                                 

.

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Mistrzostwa Świata w strzelectwie terenowym w lasach Koszęcińskich

W dniach 22 i 23 czerwca 2019 r., na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w Leśnictwie Zielona odbyły się po raz pierwszy w Polsce Mistrzostwa Świata WHFTO (Mistrzostwa Świata w strzelectwie terenowym).


      W rywalizacji wzięło udział ponad dwustu zawodników z różnych krajów: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Holandii, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, RPA oraz Iranu. Były to bardzo ważne zawody, gdyż Polska reprezentacja broniła wywalczonego w 2018 roku tytułu drużynowych Mistrzów Świata – oczywiście tytuł zdobyty. Więcej informacji na temat strzelectwa terenowego, zawodów oraz wyników w poszczególnych kategoriach można zdobyć na stronie:

http://strzelectwoterenowe.pl/index.php

Nadleśnictwo Koszęcin, jako współorganizator zawodów, ufundowało część nagród, oraz promowało Lasy Państwowe na swoim stoisku.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Seniorzy z Katowic z wizytą w nadleśnictwie

W dniu 24 czerwca 2019 roku, siedzibę Nadleśnictwa Koszęcin odwiedziła 50 – osobowa grupa seniorów z Katowic.

 

    Podczas godzinnego spotkania, przybliżono uczestnikom historię budynku oraz zaprezentowano wystawy historyczno–przyrodnicze zlokalizowane w piwnicach. Oczywiście zmodernizowany budynek, zrobił na uczestnikach pozytywne wrażenie. Organizator wycieczki, już zapowiedział kolejną wizytę z inną grupą w sierpniu.

     Po wizycie w Nadleśnictwie Seniorzy udali się do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Inwentaryzacja zapasu – warsztaty

W dniu 03 czerwca 2019 roku, Zespół ds. Urządzania Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zorganizował na terenie Nadleśnictwa Koszęcin „Warsztaty urządzeniowe dot. inwentaryzacji zapasu w obecnej rewizji”. Warsztaty skierowane były do kadry zarządzającej gospodarką leśną, miały za cel przybliżenie metod inwentaryzacji zapasu drewna na pniu – z omówieniem ich wad i zalet. W toku warsztatów przybliżono obowiązującą statystyczną metodę pomiaru miąższości – przy pomocy której została przeprowadzona inwentaryzacja zasobów drzewnych na potrzeby aktualnie opracowywanego Projektu Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Koszęcin na okres od 01.01.2020 do 31.12.2029 r.

Prelekcja oraz zajęcia terenowe odbywały się przy współudziale przedstawicieli Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie. W warsztatach czynny udział brała zaproszona grupa uczniów Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. S. Morawskiego w Brynku wraz z opiekunami.

Wspaniała pogoda i piękne drzewostany nad Małą Panwią stanowiły tło zaskakujących ustaleń, niebanalnych pytań oraz burzliwej dyskusji obfitującej w intrygujące wnioski.

Po zakończeniu warsztatów grupy robocze złożone z przedstawicieli RDLP, BULiGL i Nadleśnictwa przystąpiły do kontroli prac terenowych z zakresu inwentaryzacji zapasu na pniu – wykonanych w ramach wspomnianego opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Regionalna rozgrywka gry planszowej „ŻYWIOŁY LASU”

W dniu 31 maja 2019 roku, punktualnie o godzinie 11:00, w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin odbyła się regionalna rozgrywka gry planszowej „Żywioły Lasu”. Zainteresowanie turniejem było ogromne, niestety ze względów logistycznych organizator dopuszczał możliwość rejestracji tylko 12 drużyn, które oczywiście pojawiły się w Koszęcinie ( decydowała kolejność zgłoszeń ).

Powyższe wydarzenie promowało działania Lasów Państwowych związane z adaptacją lasów i leśnictwa do zmian klimatu w ramach:

„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"

„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków związanych z pożarami lasów". 

 

Turniej odbywał się pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Organizatorem turnieju była agencja El Padre na zlecenie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

            Rywalizacja była duża i bardzo wyrównana. Poniżej zamieszczamy wyniki poszczególnych drużyn w  rozgrywce regionalnej.

1. Gim Forest – SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku – 783 pkt – czas – 00:49:53

2. Przyjaciele lasu – SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie – 771 pkt – czas – 01:06:10

3. Herberciaki 1 – Społeczna Szkoła Podstawowa im. Z.Herberta Nr.2 STO – 767 pkt – czas – 01:03:33

4. Forestowie – SP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krzepicach – 758 pkt – czas – 01:15:31

5. Miłośnicy lasu – SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie – 749 pkt – czas – 01:09:32

6. Obrońcy lasu – SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie – 748 pkt – czas – 01:13:31

7. Herberciaki 2 – Społeczna Szkoła Podstawowa im. Z.Herberta Nr.2 STO – 744 pkt – czas – 01:26:40

8. Wesołe niedźwiadki – ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie – 742 pkt – czas – 01:02:11

9. Wielbiciele lasu - SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie – 736 pkt – czas – 01:18:14

10. Ekodrużyna – SP w Strzebiniu – 730 pkt – czas – 01:07:58

11. Olszynianki – Zespół Szkolono – Przedszkolny w Olszynie – 718 pkt – czas – 01:22:07

12. Leśni - SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku – 687 pkt – czas – 01:09:22

Wszystkie wyniki oraz ogólnopolski ranking można zobaczyć na stronie poświęconej grze pod adresem:

https://www.zywiolylasu.com.pl/ranking

 

 

Tekst: ŁC

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Zwycięzcy XI edycji Konkursu na Wieczernikową Choinkę z wizytą w Nadleśnictwie Koszęcin.

W dniu 31 maja 2019 roku, gościliśmy w naszej siedzibie zwycięzców XI edycji konkursu na Wieczernikową Choinkę, który odbył się na Jasnej Górze – były to najmłodsze dzieciaki z przedszkola w Węglowicach wraz z kadrą pedagogiczną.

W programie wycieczki edukacyjnej znalazło się zwiedzanie Nadleśnictwa oraz Zespołu Pałacowo – Parkowego  - siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Największym zainteresowaniem wśród dzieciaków cieszyły się eksponaty zwierząt zlokalizowane w piwnicach naszej siedziby, a podczas wizyty w siedzibie zespołu „Śląsk” była to możliwość zwiedzania wieży pałacowej połączona z wyjściem na taras widokowy.

            Po tej części spotkania, udaliśmy się na krótką wycieczkę terenową, która oczywiście zakończyła się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

           

Tekst: Łukasz Cierpiał

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Film promocyjny

Zapraszam do obejrzenia filmu promocyjnego Nadleśnictwa Koszęcin.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Dzień Seniora również w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin

W dniach 20 – 21 maja 2019 roku, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, zorganizował „Dni Seniora”. Bogaty program wydarzenia (warsztaty wokalne, taneczne, prelekcje tematyczne, strefy ruchu Nordic Walking, koncerty Zespołu) miały na celu aktywizację Seniorów.

Nadleśnictwo Koszęcin również włączyło się do powyższej akcji, poprzez udostępnienie do zwiedzania swojej siedziby. Odwiedzające osoby wręcz nie wierzyły, że budynek został wzniesiony w 1810 roku i jest najstarszą siedzibą Nadleśnictw w Polsce. Duże wrażenie zrobiło wykończenie wnętrza budynku, a przede wszystkim wystawy o charakterze historyczno – przyrodniczym zlokalizowane w piwnicach. Wiele z osób zapewniło, że jeszcze wróci do Koszęcina ze swoimi rodzinami i na pewno odwiedzą naszą siedzibę.  

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

CIETRZEWISKO 2019

Tegoroczna jubileuszowa X edycja Pikniku leśno-łowieckiego „CIETRZEWISKO” rozpoczęła się nieco inaczej niż pamiętamy z lat ubiegłych. Nowym akcentem wprowadzonym przez leśników był zorganizowany po raz pierwszy Leśny Dzień Edukacyjny, dedykowany młodzieży szkolnej, a zainaugurowany w piątek przed południem 17 maja.

      Arkadiusz Wojciechowicz – Dyrektor RDLP Katowice, otwierając spotkanie z młodzieżą  mówił z zawodzie leśnika, jako o profesji dla ludzi z pasją i miłością do przyrody. Uczniowie szkół podstawowych mogli  na miejscu zapoznać się z ofertą średnich szkół leśnych z Brynka, Tułowic oraz Milicza. Natomiast ich starsi koledzy mieli okazje porozmawiać ze studentami Wydziałów Leśnych z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania oraz Rolniczego z Krakowa. Specjalnie przygotowane na tę okazje stoiska edukacyjne odwiedziło kilkuset uczniów. 

      Drugi dzień pikniku rozpoczął się w sobotni poranek o godz. 9:30 w zabytkowej siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin otwarciem IX Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej oraz Konkursu Sygnalistów Myśliwskich. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział prawie 80 uczestników, startując w różnych kategoriach.

      Tradycyjnie już mocnym akcentem CIETRZWISKA był międzynarodowy turniej drwali, perfekcyjnie zorganizowany przez firmę M.H Brol, sponsorowany przez MAKITĘ. W turnieju o punkty do eliminacji Mistrzostw Polski walczyło 38 zawodników. Gościliśmy również zawodników z Czech, Słowacji, Niemiec oraz Białorusi. Zwycięski laur przypadł Tomaszowi Bilskiemu, natomiast v-ce mistrzem został Valery Durovich z Białorusi,  a zaszczytne III miejsce przypadło Szymonowi Kukuc ze Słowacji.

      Po raz pierwszy w Koszęcinie mogliśmy również podziwiać pokazy arborystyki wysokościowej w wykonaniu specjalistów z firmy „BILPOL”, zajmującej się profesjonalnie pielęgnacją zabytkowych drzew parkowych.

      Punktualnie o godz. 11:00 rozpoczęły się Regionalne Obchody Dnia Lasu zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Byliśmy świadkami bardzo ciekawej uroczystości opartej na ceremoniale leśnym, z udziałem prawie 400 leśników i zaproszonych gości.

      Nieodłącznym elementem CIETRZEWISKA były atrakcyjne stoiska edukacyjne Lasów Państwowych, przybliżające pracę leśnika oraz prezentujące wdrożone innowacyjne projekty m.in. Las Energii, Leśne Gospodarstwa Węglowe czy Dobre z lasu. Nowością były ekspozycje leśników hobbystów, które można było podziwiać w budynku nadleśnictwa, mianowicie: niepowtarzalną i unikatową kolekcje biżuterii łowieckiej autorstwa Stefanii Krzyżowskiej, zbiór skamieniałości i minerałów Wojtka Torbusa z Prudnika, czy precyzyjnie wykonane przez Łukasza Kargola z Kobióra sztuczne przynęty (woblery) dla miłośników wędkarstwa. Smakosze potraw z dziczyzny mogli do woli delektować się różnorodnymi przysmakami i specjałami tradycyjnej kuchni myśliwskiej, przygotowanymi specjalnie na tę okazje przez leśników i lokalne koła łowieckie.

      Od piątku do niedzieli można było także zwiedzać okolicznościową ekspozycję w siedzibie Nadleśnictwa przygotowaną przez Klub Kolekcjonera i Etyki Myśliwskiej  oraz KŁ „Dabrowa” z Koszęcina.

      W niedzielę natomiast w drewnianym kościele pw. Św. Trójcy odbyła się uroczysta msza święta hubertowska przy udziale pocztów sztandarowych, celebrowana przez ks. Mikołaja Skawińskiego. O przepiękną nastrojową oprawę muzyczną zadbał Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich RDLP Katowice.

      Ponadto imprezie towarzyszyło wiele innych atrakcji np. wystawy rękodzielnicze, koncerty gwiazd śląskiej estrady, turniej skata, pokaz ras psów myśliwskich

 

TEKST: JM

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Regionalne Obchody Dni Lasu Koszęcin 2019.

Po raz kolejny w przepięknej scenerii zespołu pałacowo-parkowego przy siedzibie ZPiT „Śląsk ”im.St.Hadyny w Koszęcinie zorganizowano obchody Regionalnych Dni Lasu. Uroczystość ta zbiegła się z X jubileuszową edycją cyklicznego plenerowego projektu Pikniku leśno-łowieckiego „CIETRZEWISKO 2019”

W sobotnie wiosenne przedpołudnie 18 maja gościliśmy liczne grono naszych kolegów ze wszystkich jednostek organizacyjnych RDLP Katowice oraz lokalnych polityków, samorządowców, przedstawicieli  służb mundurowych, uczelni i szkół leśnych, PZŁ oraz duchowieństwa. Obchody przebiegały wg ceremoniału leśnego, z udziałem sztandaru RDLP Katowice wprowadzonego przez pododdział honorowy Służby Leśnej w asyście Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich. Tak więc miało miejsce uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego. Arkadiusz Wojciechowicz – Dyrektor RDLP Katowice dokonał również przegląd korpusu nadleśniczych oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, nawiązując do 95-lecia istnienia Lasów Państwowych. Odczytano również listy gratulacyjne m.in. od Dyrektora Generalnego LP. Podczas obchodów wręczono także Kordelasy Leśnika Polskiego wyróżniającym się i zasłużonym pracownikom z Nadleśnictw: Prudnik, Pruszków oraz Andrychów. Uroczystości uświetnił koncert zespołu CARRANTUOHILL.

 

Tekst: JM

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.