Asset Publisher Asset Publisher

Dzień otwarty

W sobotnie przedpołudnie 27 stycznia 2018 roku kilkaset osób, głównie mieszkańców Koszęcina, jak również okolicznych miejscowości skorzystało z możliwości zwiedzania siedziby Nadleśnictwa Koszęcin po zakończonym remoncie, w ramach tzw. „Dnia otwartego”.

Na gości czekali pracownicy Nadleśnictwa, którzy wcielili się w rolę przewodników. Można było bez ograniczeń oglądać na własne oczy pomieszczenia w budynku biurowym, jak również pozostałe obiekty na posesji nadleśnictwa, aby przekonać się jakich zmian dokonano w trakcie prac remontowych. Szczególnym uznaniem zwiedzających cieszyły się odrestaurowane piwnice, w których można było podziwiać specjalnie przygotowane ekspozycje, związane z dawnym leśnictwem i łowiectwem jak również hutnictwem. Na poddaszu w  nowej Sali Narad goście mogli uczestniczyć w okolicznościowej prezentacji multimedialnej poświęconej historii budynku nadleśnictwa oraz dowiedzieć się szczegółów związanych z prowadzonymi pracami remontowymi. Nasi goście mieli ponadto okazje do rozmów „przy kawie” z pracownikami nadleśnictwa na wszelkie tematy, jak również otrzymać okolicznościowe gadżety. 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Kommentar hinzufügen
tomek
super aranżacja wnętrza.ciekawe wystawy w piwnicach gratka dla dzieci.
Verfasst am 29.01.18 17:23.

Dzień otwarty w Nadleśnictwie Koszęcin

Serdecznie zapraszamy w dniu 27 stycznia 2018 roku od godziny 10:00 do 12:30 na dzień otwarty w Nadleśnictwie Koszęcin

w związku z oddaniem do użytku budynku biurowego siedziby Nadleśnictwa Koszęcin po zakończonym remoncie, w tym dniu będzie możliwość zwiedzania obiektu w grupach zorganizowanych przy udziale pracowników Nadleśnictwa, w odstępach 30 minutowych.
Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Remont siedziby nadleśnictwa zakończony

11 stycznia 2018 roku po trwającym 2 lata i 2 miesiące remoncie, dokonano uroczystego otwarcia siedziby Nadleśnictwa. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław  Kucharski w asyście Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin Adama Chudzika oraz senatora RP Ryszarda Majera. Warto wiedzieć, iż  budynek ten wpisany jest do rejestru zabytków, jako część kompleksu zabudowań pałacowo-dworskich, będących do 1945 roku w posiadaniu książąt Hohenloh-Ingelfingen, dawnych właścicieli  dóbr Koszęcińskich. Duszpasterz leśników ks. Mikołaj Skawiński poświęcając budynek przypomniał, iż jest to najstarsza siedziba nadleśnictwa w Polsce, której historia sięga 1810 roku oraz jedna z najpiękniejszych budowli, którą zarządzają Lasy Państwowe. Uroczystości uświetnili swoją obecnością również licznie przybyli goście m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawiciele służb mundurowych, PZŁ, parlamentarzyści, duchowieństwo, samorządowcy oraz  leśnicy, jak również mieszkańcy Koszęcina. O przekaz medialny zadbali dziennikarze  radiowi, telewizyjni oraz prasowi z lokalnych śląskich mediów. Uroczystościom otwarcia towarzyszyły ponadto występy Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich  przy RDLP Katowice.

Na remont budynku zdecydowano się z powodu złego stan technicznego drewnianych elementów więźby dachowej oraz stropu. Zakres koniecznych prac oraz projekt, obejmujący m.in. przywrócenie pierwotnego pokrycia dachowego z odtworzeniem 4 lukarn oraz stolarki  okiennej  wymagał drobiazgowych konsultacji i uzgodnień  ze służbami ochrony zabytków. W trakcie przebudowy dokonano również wyburzenia dobudówki z lat 60-tych XX wieku, wykorzystywanej pierwotnie jako garaż, a następnie jako pokoje gościnne, Poddano gruntownemu remontowi elewację zewnętrzną oraz urokliwe piwnice, w których przez kilkadziesiąt lat funkcjonowała konwencjonalna kotłownia opalana drewnem, uzyskując kilka dużych pomieszczeń z bardzo ciekawą przestrzenią, która w przyszłości zostanie wykorzystana na cele edukacyjno-wystawiennicze.

Zmodernizowano ponadto sposób ogrzewania biurowca oraz pozostałych budynków gospodarczych, zaplecza socjalnego oraz garaży poprzez zastosowanie nowatorskiego proekologicznego rozwiązania, jakim są pompy ciepła. Gruntownemu remontowi poddano również nieużytkowe poddasze, przystosowując je na potrzeby Sali Konferencyjnej. Zmodernizowano także  ogrodzenie całości posesji nadleśnictwa budynku, jak również dziedziniec wewnętrzny. 

 

Tekst: Jarosław Mielczarek

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Zmiana adresu siedziby Nadleśnictwa Koszęcin

W związku z zakończeniem remontu siedziby Nadleśnictwa Koszęcin z dniem 01.01.2018r. adresem urzędowania jest 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 1

INFORMUJEMY SZANOWNYCH PAŃSTWA PETENTÓW

ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2018R.

URZĘDUJEMY POD STARYM ADRESEM TJ.

KOSZĘCIN UL. SOBIESKIEGO 1

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Sprzedaż choinek 2017

Sprzedaż choinek w leśnictwach będzie prowadzone w dniach 18.12.2017r. do 22.12.2017r.

Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że sprzedaż choinek w Leśnictwach:  Cieszowa, Dębowa góra, Kamienica, Lipowiec, Brusiek,  Dyrdy, Piasek, Zielona, Kalety prowadzona będzie w dni robocze w terminie od 18.12.2017  do 22.12.2017 w godszinach 7:00 - 15:00

 

Poniżej dane teleadresowe kancelarii leśniczych wraz z mapą.

 

  • Leśnictwo Cieszowa

42-286 Cieszowa, ul. Leśna 6 - tel 602 485 107

  • Leśnictwo Dębowa Góra

42-283 Zumpy ul. Lipowa 3 - tel. 602 485 103

  • Leśnictwo Kamienica

42-287 Lubsza, Widawa 1 - tel. 602 485 169

 

  • Leśnictwo Lipowiec

42-286 Koszęcin, Lipowiec 2 - tel. 602 485 167

 

  • Leśnictwo Brusiek

42-286 Brusiek, ul. Koszęcińska 17 - tel. 668 115 876

 

  • Leśnictwo Dyrdy

42-289 Dyrdy, ul. Asfaltowa 2 tel. 602 485 136

 

  • Leśnictwo Piasek

42-287 Piasek, ul. Leśna 7


Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Informacja o najkorzystniejszej ofercie - schodołaz

                                                          Piłka dn. 27 listopada 2017 roku

 Zn.spr.S. 20.1.2016   

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

      W dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 1400 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k. Rusinowic, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Dostawę schodołazu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier architektonicznych w budynku biurowym Nadleśnictwa Koszęcin”

 

1. W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 

        a)  Firmę Handlową „SKRAWMIX” Sebastian Mirek ul. Zielona 20B/7 32-500 CHRZANÓW

       b)  BRAND VITAL Polska Sp. z o.o. 95-054 KSAWERÓW ul. Łódzka 11

 

  2. Złożone oferty uzyskały następującą punktację:

            a) Firma Handlowa „SKRAWMIX” Sebastian Mirek ul. Zielona 20B/7 32-500 CHRZANÓW

                 Łącznie:   91,36 pkt  w tym:

                          - cena oferty:       86,36 pkt.

                          - okres gwarancji:  5 pkt.

 

            b)  BRAND VITAL Polska Sp. z o.o. 95-054 KSAWERÓW ul. Łódzka 11

                   Łącznie:   100 pkt  w tym:

                   - cena oferty:         90 pkt.

                   - okres gwarancji: 10 pkt.

 

3. Wykonawcą zamówienia została firma:

                BRAND VITAL Polska Sp. z o.o. 95-054 KSAWERÓW  ul. Łódzka 11

 uzyskując najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów w cena i okres gwarancji

 

 

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Akcja edukacyjna 2017 - zwierzęta w naszych lasach

W dniu 25-26.10.2017r. Pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin w osobie Specjalisty SL Marka Krakowskiego oraz Strażnika Leśnego Artura Szymanka przeprowadzili akcje edukacyjne w przedszkolach znajdujących się na terenie miejscowości Koszęcin, Strzebiń i Rusinowice związane z obecnością wielu ciekawych zwierząt zamieszkujących nasze lasy.

Dzięki wizycie dzieci mogły poznać biologię wielu gatunków ssaków oraz ptaków a także dotknąć osobiście eksponatów, jakie przywieźli ze sobą pracownicy Nadleśnictwa.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Jak i kiedy pomagać

.
Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

XV edycja Święta Drzewa w Rusinowicach

20 października 2017 roku leśnicy z Koszęcina po raz kolejny zorganizowali dla pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży pw.Św.Rafała Archanioła w Rusinowicach happening z okazji Święta Drzewa.

Do tego wydarzenia dzieci i młodzież z turnusu 386 przygotowywali się starannie pod „wprawnym okiem” Siostry Olgi - już od pierwszego dnia pobytu w Ośrodku. W tym roku zdecydowano, iż na błoniach Ośrodka zostanie posadzona lipa drobnolistna. Wstępem do imprezy był wybór imienia dla drzewka, który zawsze odbywa się w drodze głosowania oraz konkurs plastyczny z nim związany. Po oficjalnym otwarciu happeningu, dokonano symbolicznego posadzenia „Ostoi”, bo takie właśnie imię wybrano dla drzewka. W tym akcie uczestniczyli wszyscy pacjenci przebywający na turnusie. Następnie w kameralnej części obchodów Święta Drzewa rozgrywano przygotowane przez leśników konkursy i qiuzy, m.in.montaż na czas budki lęgowej dla ptaków, test wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz układanie puzzli. W szranki stanęły 3 drużyny, w skład których weszli pacjenci  wraz ze swoimi opiekunami. Ich dzielna rywalizacja zakończyła się remisem, o którym zadecydowały fantazyjne przygotowane, pełne radości i ekspresji prezentacje artystyczne. Dla wszystkich uczestników happeningu leśnicy przygotowali upominki, a dla zwycięzców nagrody.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

INFORMACJA - dzień wolny 02.11.2017r.

Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że w dniu 02.11.2017 r. Nadleśnictwo Koszęcin i podległe mu leśnictwa będą nieczynne.

I N F O R M A C  J A

 

INFORMUJEMY SZANOWNYCH  PAŃSTWA

PETENTÓW, ŻE DECYZJĄ NADLEŚNICZEGO

NADLEŚNICTWA KOSZĘCIN

 

 DZIEŃ 2 LISTOPADA 2017 r.

 

JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY W ZAMIAN ZA DZIEŃ

11 LISTOPADA W BR. KTÓRY PRZYPADA W SOBOTĘ.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DNIA 02.LISTOPDA 2017 R. BIURO NADLEŚNICTWA ORAZ KANCELARIE LEŚNICTW BĘDĄ NIECZYNNE.

 

            ZE EWENTUALNE UTRUDNIENIA UPRZEJMIE PRZEPRASZAMY.

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Spotkanie w przedszkolu 13.10.2017r.

Dnia 13 października 2017r. Pan Czesław Tyrol - podleśniczy pracujący na codzień w Nadleśnictwie Koszęcin, przeprowadził prezentację o tematyce przyrodniczej w przedszkolu "Słoneczna 18" znajdującego sie na terenie Tarnowskich Gór.
Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Informacja z otwarcia ofert - L. Piasek

  Piłka dn. 10 października 2017 roku 

Zn.spr.S. 2111.7.2017                            

                  

 

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 9 października 2017 roku o godzinie 1430 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k.Rusinowic, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na realizację nw. zadań:

 

1. Naprawa infrastruktury technicznej na zbiorniku wodnym Piasek zlokalizowanym w

   oddz.76k leśnictwa Piasek.

2. Utwardzenie wjazdu na posesję leśniczówki „piasek”

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona na w/w zadania przez:

 

Zakład Wodno-Melioracyjny  Stanisław GRAMATYKA

42-713 KOCHCICE ul.Słoneczna 17 NIP: 575-100-52-65

 

Po rozpatrzeniu oferty pod względem formalnym i dokonaniu oceny według kryteriów oceny ofert uznano ją jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

(Skan podpisanego ogłoszenia 

w załączeniu)

resources-to-get

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2017 - Ogrodzenie posesji leśniczówki Boronów

 

  Piłka dn. 14 sierpnia 2017 roku

        Zn.spr.S. 20.4.2017                                                    

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 14 sierpnia 2017 roku o godzinie 1430 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k.Rusinowic, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Wykonanie ogrodzenia posesji leśniczówki Boronów w Boronowie przy

ul. Częstochowskiej 1”

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona przez:

     

                      „ZAUN” Lech MAZUR  ul.1 Maja 6  42-288 STRZEBIŃ

 

 

Po rozpatrzeniu oferty pod względem formalnym i dokonaniu oceny według kryteriów oceny ofert uznano ją jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

 

Skan dokumentu znajduje się w plikach poniżej

resources-to-get

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Cietrzewisko 2017

W dniach 12-13 sierpnia w parku przy siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” odbyła się VIII edycja Pikniku Leśno-Łowieckiego „CIETRZEWISKO”, objętego patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego.

Ta przyciągająca tłumy gości plenerowa impreza organizowana jest cyklicznie od już od 2010 roku, a jej przesłanie to promocja codziennej pracy leśników, jak również działań związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Ważnym jej elementem jest również kultywowanie bogatych tradycji  i zwyczajów łowieckich. Podczas tej edycji Lasy Państwowe promowały także zdrową żywność pochodzącą z naszych lasów, zachęcając do konsumpcji dziczyzny. Po raz pierwszy leśnicy zaprezentowali nowatorski projekt „Polskie Domy Drewniane”, którego celem jest upowszechnienia zastosowania drewna, w różnych postaciach, jako podstawowego surowca naturalnego do budowy domów. Dodatkowymi atutami Pikniku było wiele licznych atrakcji, do których w tym roku z pewnością należało zaliczyć widowiskowe KOSZĘCIN TROPHY - STIHL TIMBERTSPORT – cieszące się ogromnym zainteresowaniem zawody w cięciu i rąbaniu drewna z użyciem pilarki łańcuchowej, siekiery oraz piły ręcznej. Te kipiące adrenaliną i ekspresją pokazy w randze eliminacji do Mistrzostw Polski zagoszczą najprawdopodobniej już na stałe w Koszęcinie. Bardzo podobne emocje towarzyszyły rzeszy publiczności, w trakcie kolejnej edycji Śląskich Mistrzostw Drwali „Majster Drwal”, w których wzięło udział ponad 30 profesjonalnych zawodników z kraju i zagranicy. Ich widowiskowe zmagania na dziedzińcu pałacowym i w parku mają swoich zagorzałych fanów już wielu lat.

Nie zabrakło również ciekawych stoisk edukacyjnych z kilku nadleśnictw, wystaw przyrodniczych, twórczości rękodzielników związanych z łowiectwem oraz kolekcjonerów pamiątek.

Dwudniowy program Pikniku uzupełniony był ponadto wydarzeniami artystycznymi takimi, jak cieszący się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem plenerowy koncert Zespołu Śląsk” oraz  występy znanych i lubianych  śląskich wokalistów, którzy zadbali o znakomity nastrój publiczności do późnych godzin nocnych.

Mogliśmy także posłuchać zmagań kilkudziesięciu sygnalistów myśliwskich z całej Polski,  rywalizujących w ramach VII Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. Niezapomniane wrażenie pozostawiła również uroczysta Msza Święta Hubertowska, w oprawie muzycznej Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów RDLP z Katowic, która odbyła się  w urokliwym zabytkowym kościele pw. Św.Trójcy

Przypomnijmy, iż głównym organizatorem „CIETRZEWISKA” jest Zespół „Śląsk” we współpracy z Nadleśnictwem Koszęcin. Imprezę wsparła również RDLP w Katowicach wraz z kilkunastoma  innymi nadleśnictwami w niej zgrupowanymi. Znaczną pomoc zapewniła również Gmina Koszęcin oraz Koło Łowieckie „Dąbrowa” w Koszęcinie. Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie w organizacje Pikniku należą się firmie Marii i Henryka Brol z Koszęcina, dilerom firmy MAKITA. 

 

Tekst: JM

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Informacja z otwarcia ofert - rozbiórka bud. gosp. w Cieszowej

 

 

        Zn.spr.S. 234.1.2017                                                      Piłka dn. 28 lipca 2017 roku

 

 

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 27 lipca 2017 roku o godzinie 1430 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k.Rusinowic, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (nr inw.181/211) zlokalizowanego w osadzie leśniczego leśnictwa Cieszowa w Cieszowej przy ul. Leśnej 6"

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMAX" Arkadiusz MIKA 

42-283 BORONÓW ul. Grabińska 8, NIP: 575-138-34-87,

REGON 150320725

 

Po rozpatrzeniu oferty pod względem formalnym i dokonaniu oceny według kryteriów oceny ofert uznano ją jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

(skan pisma w załączonych poniżej plikach)

 

 

resources-to-get

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Pokaz maszyn leśnych w Koszęcinie

1 lipca 2017 roku odbyła się na błoniach Starego Parku przy siedzibie zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” - XII Konferencja dla ZUL-i, zaliczana do największych imprez tego typu w naszym kraju.

Organizowana jest cyklicznie przez Nową Gazetę Leśną oraz portal FIRMYLESNRE.pl w różnych miejscach Polski. To widowiskowe plenerowe przedsięwzięcie miało na celu promocję nowoczesnych i bezpiecznych technologii leśnych. Do Koszęcina przybyło 40 przedstawicieli najbardziej renomowanych i liczących się w Polsce dystrybutorów oraz producentów maszyn i sprzętu wykorzystywanego do prac leśnych. Nie zabrakło również firm konsultingowych, szkoleniowych oraz leśnych organizacji branżowych. Spotkanie to było niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, jak również wymiany poglądów i doświadczeń dla ludzi z branży leśnej. Przyciągnęło ono również rzesze okolicznych mieszkańców, dla których była to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi, jakie stosuje się w mechanizacji prac leśnych. Niezatarte wrażenia pozostawił terenowy pokaz możliwości maszyn podczas prac na powierzchni leśnej.

Na Konferencji pojawili się również goście m.in. z Czech, Belgii, Rumuni, Słowacji, Szwecji, Anglii oraz Ukrainy. Patronat honorowy na imprezą objęli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wiesław KUCHARSKI, wójt Gminy Koszęcin – Zbigniew SENIÓW oraz prezydent Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej – Mariusz RAKOWSKI

Spotkanie mogło się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu Marii i Henryka BROL, właścicielom lokalnego ZUL, jednocześnie liczącemu się dilerowi firmy MAKITA, jak również włodarzom miejscowej Gminy.

 

tekst: Jarosław Mielczarek

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Odnowienia 2017

Nadleśnictwo Koszęcin co roku obsadza tereny leśne tysiącami nowych drzewek i tak też było w tym roku. Posadziliśmy 780 850 sztuk nowych drzew na powierzchni 155,60 ha. Poniżej przedstawiamy rozpiskę z rozbiciem na poszczególne gatunki

Sosna 521 200
Dąb 133 100
Buk 53 000
Świerk 34 000
Modrzew 18 000
Jodła 10 900
Olcha 10 500
Brzoza 7 000
Jarząb 2 800
Głóg 2 250
Jawor 1 800
Wiąz 1 600
Grusza 1 300
Jabłoń 1 000
Kalina 700
Trzmielina 700
Śliwa 500
Lipa 500

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS TRADYCYJNEGO POWOŻENIA O TROFEUM "ŚLĄSKA"

.
Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

1000 drzew na minutę

W dniu 25.04.2017r. na terenie leśnictwa Piasek pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Strzebiniu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „1000 drzew na minutę”.

„1000 drzew na minutę"

 

 Hasło „1000 drzew na minutę" wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rocznie przez Lasy Państwowe na liczbę minut mieszczących się w ciągu całego roku.

 

Celem akcji było uświadomienie społeczności, iż nikt w Polsce nie sadzi więcej drzew niż Lasy Państwowe. Ponadto przedsięwzięcie miało na celu uświadomić najmłodszym iż w Lasach Państwowych:

 

- sadzimy wyłącznie rodzime gatunki drzew,

- lasów w Polsce ciągle przybywa,

- sadzimy coraz więcej sadzonek gatunków liściastych,

- sadzimy zgodnie z wymaganiami siedliskowymi,

- wprowadzamy również drzewa owocowe i biocenotyczne,

- wspieramy naturalne odnowienia. 

tekst:  Marek Krakowski

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.

Informacja z otwarcia ofert

  

 Zn.spr. S.20.1.2016                                                                     

    Piłka  dn.19.04.2017 r.

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

W dniu 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 1230  w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k.Rusinowic – dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 € , prowadzonym bez  stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) na:

„Usługę wykonania projektu aranżacji i wyposażenia w meble biurowe pomieszczeń w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin"

 

W  wyznaczonym terminie wpłynęły do siedziby Zamawiającego następujące oferty:

1.  SIGMA Sp. z o.o.   ul. Niemodlińska 87, 45-864 OPOLE

     Wartość oferty brutto: 3136,50, zł

2. „ABEA" Kompleksowe Wyposażenie Obiektów  ul. Stalowa 7, 10 - 420 OLSZTYN

     Wartość oferty brutto: 6150,00 zł

3. „ZAGÓRA GROUP" Sp. z o.o.  ul. Frysztycka 19, 43- 300 CIESZYN

     Wartość oferty brutto: 9963,00 zł

4.  Pracownia Projektowa ARCHEX s.c. Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa

     ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 BIELSKO BIAŁA

     Wartość oferty brutto: 71340,00 zł

 

Po rozpatrzeniu ofert pod względem formalnym i dokonaniu oceny według kryteriów oceny ofert, najwyżej oceniono i uznano jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę firmy

SIGMA Sp. z o.o.  ul. Niemodlińska 87, 45-864 OPOLE

 

        Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie § 5 Zarządzenia nr 16/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 21.05.2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji przetargowej w tym zakresie.

 

 

W załącznikach poniżej skan pisma.

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.
— 20 Items per Page
Zeige 1 - 20 von 52 Ergebnissen.