Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - rozbiórka cieszowa

  Koszęcin dn. 18 czerwca 2018 roku      

  Zn.spr.S. 234.2.2018                                         

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (nr inw.181/210) zlokalizowanego

w osadzie leśniczego leśnictwa Cieszowa w Cieszowej przy ul. Leśnej 6”

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta  złożona przez:

 

  Firmę Handlowo-Usługową Błażej BURZYK ul.17c 42-700 SADÓW

Cena oferty: 15 990,00 zł (brutto)

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.