Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PALIWA 2019

 

  Koszęcin dn. 31 grudnia 2018 roku

     

   Zn.spr.S.422.1.2018                                                        

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.:

Dostawa paliw (tankowanie pojazdów): benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego (ON) oraz  dodatku katalitycznego do ON – preparatu AdBlue do pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin w roku 2019 w następujących ilościach:

 a) olej napędowy (ON)  - 18000 litrów

 b) benzyna silnikowa Pb 95 – 2550 litrów

c) AdBlue (dodatek katalityczny do ON) – 350 litrów

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin  z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na realizację zadania pn.:Dostawa paliw (tankowanie pojazdów): benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego (ON) oraz  dodatku katalitycznego do ON – preparatu AdBlue do pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin w roku 2019 w następujących ilościach:

 a) olej napędowy (ON)  - 18000 litrów,

 b) benzyna silnikowa Pb 95 – 2550 litrów

 c) AdBlue (dodatek katalityczny do ON) – 350 litrów

 

- zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

PH PAK-OIL Sp. z o.o. 42-283 BORONÓW ul. Dolna 2

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty złożone przez:

 

  1. Zakład Handlowy „ANKAR” Walerian ULFIK ul. Lubliniecka 10 42-286 KOSZĘCIN

                   Wartość oferty brutto: 101 229,50 zł, w tym VAT: 18 849,26 zł

                   Zaproponowane upusty do 1 litra zatankowanych paliw:

                   3% do ON

                   3% do benzyny bezołowiowej PB 95

                   5% do preparatu katalitycznego AdBlue

 

  1. P.H.  PAK-OIL Sp. z o.o. 42-283 BORONÓW ul. Dolna 2

Wartość oferty brutto: 100 077,00 zł, w tym VAT: 18 624,66 zł

                   Zaproponowane upusty do 1 litra zatankowanych paliw:

                   4,2% do ON

                   4,2% do benzyny bezołowiowej PB 95

                   4,2% do preparatu katalitycznego AdBlue

 

 

 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.