Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - infrastruktura drogowa

                                          Koszęcin dn.06.05.2019 roku

Zn.spr.S.771.2.2019 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„ Wykonanie aktualizacji ekspertyzy optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej

 dla Nadleśnictwa Koszęcin”

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

  BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ-ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ul. Senatorska 15, 30-106 KRAKÓW

Cena oferty: 30 750,00 zł (brutto)

 

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta:

 

BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ-ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ul. Senatorska 15, 30-106 KRAKÓW

Cena oferty: 30 750,00 zł (brutto)

 

                                                                                                  

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.