Lista aktualności Lista aktualności

Wspólna inwestycja drogowa z Miastem Kalety 2018

W dniu 26 września 2018 roku miał miejsce końcowy odbiór przebudowy 500 - metrowego odcinka drogi gminnej ul. Rzecznej w Kaletach- Drutarni. Przebudowa prowadzona była przez Miasto Kalety, jako tzw. Inwestora Wiodącego przy znacznym wsparciu finansowym (45% udział w kosztach inwestycji) naszego nadleśnictwa.

                                       

   Remont drogi obejmował roboty związane z wykonaniem podbudowy tłuczniowej wraz z jej profilowaniem oraz położeniem nakładki asfaltowej i  utwardzeniem poboczy.

   Wyremontowany odcinek drogi będzie wykorzystywany zarówno przez nasze nadleśnictwo, jak również będzie służyć wielu mieszkańcom Kalet. Zakończona inwestycja wpłynie w istotny sposób na poprawę komunikacji na terenie części leśnictwa Brusiek, ułatwiając tym samym wykonywanie wszelkich zadań i niezbędnych dla utrzymania trwałości lasów czynności gospodarczych prowadzonych przez leśników.

   W odbiorze poza służbami Inwestora oraz przedstawicielami wykonawcy, którzy przeprowadzili procedury technicznego odbioru prac, udział  wzięli także: Burmistrz Miasta Kalety – Klaudiusz KANDZIA oraz Nadleśniczy Adam CHUDZIK.

    Należy podkreślić, iż zadanie to wykonano w ramach projektu Lasów Państwowych, wspomagającego administrację publiczną w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną.

   

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.