Lista aktualności Lista aktualności

Światowy dzień mokradeł 2019

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. To wbrew pozorom nie święto salonów odnowy biologicznej. Dzień Mokradeł upamiętnia międzynarodową konwencję ramsarską z 1971 r., pod którą podpisało się do tej pory aż 160 państw. Inicjatywa ma na celu ochronę cennych obszarów wodno-błotnych na całym świecie.

Mokradła stanowią naturalne rozwiązanie

W ciągu zaledwie 35 lat częstotliwość, z jaką dochodzi do katastrof naturalnych na świecie, zwiększyła się ponad dwukrotnie, a 90% tych katastrof ma związek z wodą. Przewiduje się przy tym, że zdarzenia pogodowe będą w przyszłości jeszcze bardziej ekstremalne. Mokradła odgrywają istotną rolę w stabilizowaniu emisji gazów cieplarnianych i ograniczaniu skutków zmiany klimatu.

Mokradła zabezpieczają wybrzeża przed ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi

Przybrzeżne tereny podmokłe, takie jak słone bagna, namorzyny, skupiska trawy morskiej i rafy koralowe działają jak amortyzatory. Redukują one nasilenie fal, wezbrań sztormowych i tsunami, chroniąc 60% ludności, która żyje i pracuje wzdłuż wybrzeży, przed powodziami, zniszczeniem mienia i utratą życia.

Mokradła ograniczają powodzie i łagodzą skutki suszy

Tereny podmokłe położone w głębi lądu, takie jak równiny zalewowe, rzeki, jeziora i bagna działają jak gąbki wchłaniające i magazynujące nadmiar wody opadowej oraz zmniejszające fale powodziowe. W klimacie typu suchego w porach suchych tereny podmokłe uwalniają zmagazynowaną wodę, co opóźnia nastanie suszy i ogranicza niedobory wody.

Mokradła pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla

Torfowiska, lasy namorzynowe i trawa morska magazynują ogromne ilości dwutlenku węgla. Torfowiska pokrywają blisko 3% obszarów lądowych naszej planety, a magazynują około 30% całej ilości węgla glebowego – to dwukrotnie więcej niż wszystkie lasy na świecie łącznie. Mokradła to najskuteczniejsze pochłaniacze dwutlenku węgla na Ziemi.

Nie wolno nam osuszać terenów podmokłych

Osuszanie lub wypalanie mokradeł na potrzeby rolnictwa sprawia, że zamiast pochłaniaczem dwutlenku węgla stają się one źródłem jego emisji, uwalniając do atmosfery dwutlenek węgla gromadzony w nich przez całe stulecia. Emisja CO2 z osuszanych i wypalanych torfowisk stanowi 10% całkowitej rocznej emisji paliw kopalnych.

Musimy chronić i odtwarzać tereny podmokłe

W strategiach ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu należy uwzględnić mądre użytkowanie mokradeł. Od 1970 r. straciliśmy już 35% tych terenów. Osoby fizyczne, społeczności i rządy muszą podjąć wspólne działania na rzecz ochrony tych wspaniałych ekosystemów, które pomagają nam przygotować się na skutki zmiany klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

źródło: www.ochronaprzyrody.gdos.gov.pl

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.