Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering

 Koszęcin dn. 27 lipca 2018 roku

Zn.spr.S. 0050.7.2018                                          

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Usługa cateringowa na terenie Nadleśnictwa Koszęcin organizowana z okazji Regionalnych Obchodów Dni Lasu w dn.11.08.2018 roku””

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta  złożona przez:

 

  „Złote Arkady” Marzanna PRZERADA ul. Boya-Żeleńskiego 12, 42-200 Częstochowa

Cena oferty: 8 748,00 zł (brutto)

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.