Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zapasu – warsztaty

W dniu 03 czerwca 2019 roku, Zespół ds. Urządzania Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zorganizował na terenie Nadleśnictwa Koszęcin „Warsztaty urządzeniowe dot. inwentaryzacji zapasu w obecnej rewizji”. Warsztaty skierowane były do kadry zarządzającej gospodarką leśną, miały za cel przybliżenie metod inwentaryzacji zapasu drewna na pniu – z omówieniem ich wad i zalet. W toku warsztatów przybliżono obowiązującą statystyczną metodę pomiaru miąższości – przy pomocy której została przeprowadzona inwentaryzacja zasobów drzewnych na potrzeby aktualnie opracowywanego Projektu Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Koszęcin na okres od 01.01.2020 do 31.12.2029 r.

Prelekcja oraz zajęcia terenowe odbywały się przy współudziale przedstawicieli Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie. W warsztatach czynny udział brała zaproszona grupa uczniów Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. S. Morawskiego w Brynku wraz z opiekunami.

Wspaniała pogoda i piękne drzewostany nad Małą Panwią stanowiły tło zaskakujących ustaleń, niebanalnych pytań oraz burzliwej dyskusji obfitującej w intrygujące wnioski.

Po zakończeniu warsztatów grupy robocze złożone z przedstawicieli RDLP, BULiGL i Nadleśnictwa przystąpiły do kontroli prac terenowych z zakresu inwentaryzacji zapasu na pniu – wykonanych w ramach wspomnianego opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.