Lista aktualności Lista aktualności

Informacja z otwarcia ofert - rozbiórka Cieszowa

Zn.spr. S. 234.2.2018                        

                  Koszęcin dn. 15 czerwca 2018 roku

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 15 czerwca 2018 roku o godzinie 14:30 w siedzibie Zamawiającego w Koszęcinie, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (nr inw.181/210)

zlokalizowanego w osadzie leśniczego leśnictwa Cieszowa w Cieszowej przy ul. Leśnej 6”

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty złożone przez:

 

  1. ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. ul. Mirosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec,

cena brutto 25 830,00 zł

  1. P.H.U. „KWABUD” Mirosław Wysopal ul. Ks. Marcina Strzody 2, 44-100 Gliwice

cena brutto 103 320,00 zł

  1. Firma Handlowo-Usługowa Błażej Burzyk ul. Leśna 17c, 42-700 Sadów

cena brutto 15 990,00 zł

  1. Grupa Projbud Sp. z o.o. ul. Kredytowa 8/2, 42-562 Katowice

cena brutto 16 605,00 zł

  1. Hucz Sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

cena brutto 48 533,56 zł

  1. P.H.U. „MAREX” Sp. z o.o. sp. k. ul. Kolejowa 3, 41-503 Chorzów

cena brutto 22 755,00 zł

  1. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

cena brutto 45 596,36 zł

  1. Zakład Usługowy EMIREX Sp. z o.o. ul. Kolejowa 47, 42-110 Zawady

cena brutto 66 285,91 zł

  1. P.U.H.P. DEXBUD Andrzej Kaniut ul. Rolnicza 4, 42-700 Wierzbie

cena brutto 25 000,00 zł

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli swoją  ofertę oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:  tj.www.katowice.lasy.gov.pl/koszecin  

 

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.