Lista aktualności Lista aktualności

Informacja z otwarcia ofert - catering 2018

        Koszęcin dn. 26  lipca 2018 roku

Zn.spr. S.0050.1.2018

 

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 26 lipca 2018 roku o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego w Koszęcinie, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

 

„Usługa cateringowa na terenie Nadleśnictwa Koszęcin organizowana z okazji regionalnych obchodów dni lasu”

 

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła następująca oferta złożona przez:

 

  1. „Złote Arkady” Marzanna Przerada ul. Boya-Żeleńskiego 12, 42-200 Częstochowa

      cena brutto 8 748,00 zł

 

 

 

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.