Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu 2017 - ODWOŁANY

Z dniem 19-05-2017 r. odwołuje się zakaz wstępu do lasu na terenie całego Nadleśnictwa Koszęcin.

Zakaz obowiązuje do odwołania.
Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

1000 drzew na minutę

W dniu 25.04.2017r. na terenie leśnictwa Piasek pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Strzebiniu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „1000 drzew na minutę”.

„1000 drzew na minutę"

 

 Hasło „1000 drzew na minutę" wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rocznie przez Lasy Państwowe na liczbę minut mieszczących się w ciągu całego roku.

 

Celem akcji było uświadomienie społeczności, iż nikt w Polsce nie sadzi więcej drzew niż Lasy Państwowe. Ponadto przedsięwzięcie miało na celu uświadomić najmłodszym iż w Lasach Państwowych:

 

- sadzimy wyłącznie rodzime gatunki drzew,

- lasów w Polsce ciągle przybywa,

- sadzimy coraz więcej sadzonek gatunków liściastych,

- sadzimy zgodnie z wymaganiami siedliskowymi,

- wprowadzamy również drzewa owocowe i biocenotyczne,

- wspieramy naturalne odnowienia. 

tekst:  Marek Krakowski

 

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Informacja z otwarcia ofert

  

 Zn.spr. S.20.1.2016                                                                     

    Piłka  dn.19.04.2017 r.

 

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

W dniu 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 1230  w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k.Rusinowic – dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 € , prowadzonym bez  stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) na:

„Usługę wykonania projektu aranżacji i wyposażenia w meble biurowe pomieszczeń w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin"

 

W  wyznaczonym terminie wpłynęły do siedziby Zamawiającego następujące oferty:

1.  SIGMA Sp. z o.o.   ul. Niemodlińska 87, 45-864 OPOLE

     Wartość oferty brutto: 3136,50, zł

2. „ABEA" Kompleksowe Wyposażenie Obiektów  ul. Stalowa 7, 10 - 420 OLSZTYN

     Wartość oferty brutto: 6150,00 zł

3. „ZAGÓRA GROUP" Sp. z o.o.  ul. Frysztycka 19, 43- 300 CIESZYN

     Wartość oferty brutto: 9963,00 zł

4.  Pracownia Projektowa ARCHEX s.c. Anna Laskowska-Łapa, Wojciech Łapa

     ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 BIELSKO BIAŁA

     Wartość oferty brutto: 71340,00 zł

 

Po rozpatrzeniu ofert pod względem formalnym i dokonaniu oceny według kryteriów oceny ofert, najwyżej oceniono i uznano jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę firmy

SIGMA Sp. z o.o.  ul. Niemodlińska 87, 45-864 OPOLE

 

        Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie § 5 Zarządzenia nr 16/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 21.05.2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji przetargowej w tym zakresie.

 

 

W załącznikach poniżej skan pisma.

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Zakaz wstępu do lasu 2017

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia powstałego na skutek okiści Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin z dniem 19.04.2017r. wprowadza bezwzględny zakaz wstępu do lasu na terenie całego Nadleśnictwa.

Zakaz obowiązuje do odwołania.
Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Inwentaryzacja dzików 2016

W dniach 20-22 października 2016 roku, na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Koszęcin przeprowadzono inwentaryzację występujących gatunków zwierzyny grubej oraz niektórych gatunków chronionych.  

Głównym celem jest oszacowanie ilości dzików w związku z narastającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń.

Inwentaryzacja przeprowadzona została przez Lasy Państwowe wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim oraz we współpracy z przedstawicielami Izb Rolniczych, Urzędów Wojewódzkich, organizacji pozarządowych a także jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Sprzedaż choinek 2016

Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że sprzedaż choinek prowadzona będzie w Leśnictwach: Cieszowa, Dębowa Góra, Kamienica, Lipowiec, Brusiek, Dyrdy, Piasek, Zielona, Kalety w dni robocze w terminie od 16.12.2016 do 23.12.2016 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Dodatkowo sprzedaż choinek prowadzona będzie w dniu 17.12.2016r. (sobota) na terenie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk" w Koszęcinie w ramach organizowanego kiermaszu świątecznego.

Poniżej dane teleadresowe kancelarii leśniczych

  • Leśnictwo Cieszowa

42-286 Cieszowa, ul. Leśna 6 - tel 602 485 107

  • Leśnictwo Dębowa Góra

42-283 Zumpy ul. Lipowa 3 - tel. 602 485 103

  • Leśnictwo Kamienica

42-287 Lubsza, Widawa 1 - tel. 602 485 169

  • Leśnictwo Lipowiec

42-286 Koszęcin, Lipowiec 2 - tel. 602 485 167

  • Leśnictwo Brusiek

42-286 Brusiek, ul. Koszęcińska 17 - tel. 668 115 876

  • Leśnictwo Dyrdy

42-289 Dyrdy, ul. Asfaltowa 2 tel. 602 485 136

  • Leśnictwo Piasek

42-287 Piasek, ul. Leśna 7 tel. 602 485 133

  • Leśnictwo Zielona

42-660 Kalety-Zielona, ul. XXX-lecia 143 tel. 602 485 163

  • Leśnictwo Kalety

42-660 Kalety, ul. Paderewskiego 102 tel. 602 485 191

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Święto drzewa w przedszkolu w Boronowie

W dniu 10.10.2016r. na terenie Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie, pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin wraz z najmłodszymi przedszkolakami wspierali ogólnopolską akcję Święta Drzewa.

Program edukacyjny Klubu Gaja zachęca do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu – sadzenia i ochrony drzew. Akcja jest otwarta dla wszystkich i przyłączają się do niej placówki oświatowe i wychowawcze, samorządy, instytucje, organizacje, firmy i osoby prywatne.

W ramach tegorocznej inicjatywy dzieciaki z Boronowa wspólnie z leśnikami posadziły młode drzewka po czym dowiedziały się wielu ciekawostek na temat pracy leśników.

Duże zainteresowanie podczas tegorocznej akcji wzbudziła również wizyta strażnika leśnego. Najmłodsi przyjaciele lasu z ogromnym zainteresowaniem słuchali o codziennych obowiązkach i pracy jaką wykonuje Straż Leśna w Nadleśnictwie Koszęcin.  

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Sprzątanie Świata 2016 z uczniami Szkoły Podstawowej w Strzebiniu

Po raz kolejny na terenie leśnictwa Trójca uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzebiniu wraz z pracownikami Nadleśnictwa Koszęcin zorganizowali akcję „Sprzątania Świata". Młodzi przyjaciele lasu wspólnymi siłami oczyścili Użytek Ekologiczny „Torfowisko w Strzebiniu". Po zajęciach terenowych zainteresowani uczniowie skorzystali z obecności strażnika leśnego, który opowiedział im o swoich obowiązkach oraz zaciekawił umiejętnością wabienia jeleni. Za zaangażowanie oraz pomoc w oczyszczaniu lasów Nadleśnictwa Koszęcin dzieciaki otrzymały drobne upominki.          

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Cietrzewisko 2016r.

Na terenie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie, w dniach 20-21 odbył się już VII Piknik Leśno - Łowiecki "Cietrzewisko", w czasie którego odbywały się m.in. Śląskie Mistrzostwa Drwali "Majster Drwal", Koncert laureatów Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, występ kabaretowy Grzegorz Poloczka oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w programie "A to Polska właśnie".

Podczas pikniku nie zabrakło wielu wydarzeń dodatkowych takich jak pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z Solarni w zakresie arborystyki, ratownictwa wysokościowego, posłuszeństwa psów ratowniczych. Można było zwiedzić stoiska promocyjne i edukacyjne Lasów Państwowych, w których to leśnicy z nadleśnictw podległych RDLP w Katowicach, przekazywali leśne ciekawostki. Podczas pikniku tradycyjnie nie zabrakło pokazów i możliwości degustacji tradycyjnej kuchni myśliwskiej i śląskiej, wystaw trofeów kół łowieckich.

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

II Międzynarodowy konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska

W dniach 6-7 sierpnia 2016r. na terenie Nadleśnictwa Koszęcin odbył się II Międzynarodowy konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska. W konkursie wystartowało 29 zaprzęgów konnych z czego najstarszym był 4-konny zaprzęg z 1888r. należący do Józefa Polnik. Konkurs wygrał 2-konny zaprzęg wyprodukowany w 1906r, prowadzony przez Justynę Przyborowską. Sędziami konkursu byli Christian de Langlade (FRA) – sędzia główny, Raimundo Coral Rubiales (ESP) i Tadeusz Kołacz (POL).

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Mistrzostwa Świata Drwali 2016

W dniach 8 - 11 września 2016 roku w Wiśle odbędą się Mistrzostwa Świata Drwali. Organizację tak prestiżowej nie tylko dla drwali imprezy, przyznał Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Leśnych, International Association Logging Championships (IALC). Zarząd IALC w czasie wizji lokalnej zaakceptował Wisłę jako miejsce Mistrzostw.
Wisła, to popularny kurort górski, raj dla narciarzy i miłośników aktywnego wypoczynku. Wyróżnia się od innych tym, że położona jest w kilku dolinach.
 
Mistrzostwa odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych (senior i junior) oraz 5 konkurencji :
ścinka drzew: zawodnik ma 3 minuty na ścięcie drzewa tak aby upadło w wyznaczonym miejscu
 
wymiana piły łańcuchowej: zawodnik ,a za zadanie zdemontować i zamontować łańcuch pilarki, liczy się czas wykonania zadania
 
przerzynka kombinowana: zawodnik odcina krążek drewna o grubości nie mniejszej niż 3 cm i nie większej niż 8 cm z dwóch kłód umocowanych skośnie
 
przerzynka na dokładność: zawodnik musi odciąć krążki z dwóch kłód leżących na ziemi tak aby nie uszkodzić zamaskowanej deski leżącej pod kłodą
 
okrzesywanie: z umieszczonej na wysokości kłody drewna należy w precyzyjny sposób usunąć zamocowane kilkadziesiąt gałęzi
 
 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Cietrzewisko 2016

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin zaprasza na Piknik Leśno-Łowiecki „Cietrzewisko”, który odbędzie się w siedzibie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny 20-21 sierpnia 2016 r. - WSTĘP WOLNY


Organizatorem Pikniku Leśno-Łowieckiego „Cietrzewisko" jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Polskim Związkiem Łowieckim, Nadleśnictwem Koszęcin oraz Gminą Koszęcin.

20.08.2016
10:00 I dzień zawodów drwali "Majster Drwal" - Śląskie Mistrzostwa Drwali
15:00 Sztafeta Narodów - konkurencja drużynowa
16:00 "20 lat z Radiem Piekary"
Weronika
Karolina i Adam Krawczyk
Stiff Capella
EMI Band
Arkadia Band
Bożena Mielnik
20:00 Bernadeta Kowalska
21:00 Damian Holecki

21.08.2016
10:00 II dzień zawodów drwali "Majster Drwal" - Śląskie Mistrzostwa Drwali
14:30 Okrzesywanie - finałowa konkurencja Śląskich Mistrzostw Drwali
16:00 Koncert laureatów Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej
17:00 Finał zawodów drwali "Majster Drwal" - Śląskie Mistrzostwa Drwali
18:00 Zespół „Sąsiedzi"
19:30 Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w programie "A to Polska właśnie"
21:00 Grzegorz Poloczek

Wydarzenia dodatkowe:
Stoiska promocyjne i edukacyjne Lasów Państwowych
Ochotnicza Straż Pożarna z Solarni:
-pokaz arborystyki
-pokaz ratownictwa wysokościowego
-pokaz posłuszeństwa psów ratowniczych
-wspinaczka rekreacyjna dla dzieci
Pokaz i degustacja tradycyjnej kuchni myśliwskiej i śląskiej
Konkurs rzeźby w drewnie o nagrodę Dyrektora Zespołu „Śląsk"
Wystawa trofeów Koła Łowieckiego „Dąbrowa" z Koszęcina oraz Koła „Sokół" z Lublińca
Wystawy pamiątek i trofeów Klubu Kolekcjonera z Katowic
Stoiska i zajęcia edukacyjne oraz aleja rękodzielników
21.08 Przesłuchania w ramach Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku

Źródło: www.zespolslask.pl

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

LEŚNICY WALCZĄ O PRZYWRÓCENIE ŚWIETNOŚCI REZERWATU JELENIAK – MIKULINY

Rezerwat Jeleniak-Mikuliny został utworzony w roku 1957 z inicjatywy miejscowych leśników, celem ochrony miejsc lęgowych żurawi na terenie dwóch stawów położonych w niecce między-wydmowej zlokalizowanej w okolicy miejscowości Piłka.

Utworzenie rezerwatu oraz wcześniejsze zaniechanie gospodarki rybackiej spowodowało, iż roślinność błotno-szuwarowa zaczęła intensywnie zajmować coraz większą jego powierzchnię, kosztem lustra wody, dzięki czemu miejsce to stało się siedliskiem wielu cennych i unikatowych w skali regionu  gatunków. W 2010 roku powódź spowodowała uszkodzenie grobli czołowej i urządzeń piętrzących zbiornika Mikuliny oraz częściowe zalanie terenów w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Piłka. Pomimo usilnych starań podjętych niezwłocznie po wystąpieniu szkody przez Nadleśnictwo Koszęcin oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach  nie uzyskano wówczas wystarczających środków na remont grobli z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, jak również Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. W roku 2015 Nadleśnictwo zleciło przeprowadzenie specjalistycznej  ekspertyzy  stanu technicznego grobli, która wykazała, konieczność  przeprowadzenia jej generalnego remontu. Do czasu jego wykonania, celem zachowania bezpieczeństwa powszechnego i ochrony miejscowości Piłka przed ponownym zalaniem, koniecznym stało się  obniżenie poziomu lustra wody w rezerwacie, gdyż utrzymywanie zbyt wysokiego stanu wody grozi  dalszym uszkodzeniem grobli, co w konsekwencji może doprowadzić do jej przerwania.

W dniu 8 grudnia 2015 na terenie Nadleśnictwa Koszęcin odbyło się wyjazdowe posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego któremu przewodniczył prof. dr hab. Aleksander Herczek. Głównym tematem posiedzenia był remont grobli stawu Mikuliny w rezerwacie przyrody „Jeleniak Mikuliny". Członkowie Rady oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska po przeanalizowaniu przedstawionych założeń oraz wizji terenowej jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie koncepcję remontu grobli zaproponowaną przez Nadleśnictwo Koszęcin.  Z uwagi na konieczność zaangażowania znacznych  środków finansowych na realizację  przedsięwzięcia Nadleśnictwo zaproponowało również, aby modernizację grobli sfinansować ze środków projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2016-2020. Dofinansowanie realizacji zaproponowanych działań zostało zgłoszone przez Nadleśnictwo Koszęcin do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. W chwili obecnej oczekuje się na weryfikację przez Komisję Europejską złożonego przez Lasy Państwowe zbiorczego wniosku obejmującego m.in. przedmiotowe zadanie.

 

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Odpowiedzi wątku Autor Data
"...obniżenie poziomu lustra wody..." ja tam... Majka 30.09.16 08:33

Majka
"...obniżenie poziomu lustra wody..." ja tam widzę całkowite wysuszenie Mikulin i obniżenie stanu wody w Jeleniaku. Pozostawienie minimalnego stanu na Mikulinach wystarczyłoby na utrzymanie rezerwatu w jakotakiej kondycji. Jednak ego osoby odpowiedzialnej za całkowite rozebranie stawidła było większe niż wartości przyrodnicze rezerwatu. Ciekaw jestem czy ktoś odpowie za zniszczenie rezerwatu.
Zamieszczone 30.09.16 08:33.

Nabór na staż 2016

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

1. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.

2. W terminie do 9 września 2016 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

2.1. absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

2.2. absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

2.3. W podaniu prosimy o dodatkowe podanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

3. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:

3.1. Oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

3.2. Oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

4. Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

5. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:

5.1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.

5.2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych.

5.3. O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W takim przypadku egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.

7. Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.

8. Dokumenty należy złożyć osobiście – Wydział Organizacji i Kadr RDLP Katowice, pokój 208 lub listownie, w kopercie dopiskiem „STAŻ", na adres:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

UL. ŚW. HUBERTA 43-45

40-543 KATOWICE

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacji i Kadr RDLP w Katowicach,

tel.(032) 609-45-10.

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Odnowienia 2016

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin tylko w tym roku posadziło na 165ha ponad 920 tysięcy sadzonek drzew. Co roku obsadzamy dziesiątki hektarów gruntu, setkami tysięcy nowych drzew. Powierzchnia, która została odnowiona w 2016 roku odpowiada ok 1% całości powierzchni gruntu będących w zarządzie Nadleśnictwa. Poniżej zestawienie z rozbiciem na poszczególne gatunki posadzonych w 2016r.

Gatunek ilość jednostka
Sosna 576,00 tszt
Dąb szypułkowy 140,00 tszt
Buk 78,00 tszt
Świerk 45,00 tszt
Jodła 23,50 tszt
Modrzew 20,00 tszt
Brzoza 17,00 tszt
Olcha 10,00 tszt
Wiąz 6,00 tszt
Bez czarny 1,20 tszt
Jarząb 1,20 tszt
Dereń Biały 1,00 tszt
Trzmielina 1,00 tszt
Szakłak/Kruszyna 0,25 tszt
Klon 0,16 tszt
Kasztanowiec 0,10 tszt
SUMA: 920,41 tszt

 

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Punkt Dyspozycyjno-Alarmowy

W okresie zagrożenia pożarami lasu w Nadleśnictwie Koszęcin funkcjonuje Punkt Dyspozycyjno-Alarmowy, który po otrzymaniu z wież obserwacyjnych informacji (namiarach kątowych) o podejrzanym dymie ustala miejsce potencjalnego pożaru i podejmuje odpowiednie działania.

Telefony alarmowe: Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny: 34 3524525 do 7; oraz numery: 112 i 998.

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Koszęcin funkcjonują 2 dostrzegalnie przeciwpożarowe zlokalizowane w Koszęcinie i Woźnikach, każda o wysokości 36,50 m. W galerii zdjęć fotografie wieży w Koszęcinie.

Na terenie RDLP Katowice, której to podlega Nadleśnictwo Koszęcin funkcjonują leśne bazy lotnicze, które podczas pożaru wspierają prowadzoną akcje gaśniczą. Do dyspozycji w przypadku pożaru lasu, są 5 samoloty „Dromader" i 1 śmigłowce Mi-2.

 

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Wiosenne odnowienia 2016

W dniu 15.04.2016r. na terenie leśnictwa Piasek pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin przeprowadzili akcję edukacyjną związaną z wiosennymi odnowieniami lasu.

W czasie zajęć uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzebiniu poznali podstawowe zasady dotyczące sadzenia młodych drzewek oraz własnoręcznie wsadziły około 300 sztuk sadzonek buka, świerka i sosny. Podczas wspólnej pogadanki edukacyjnej połączonej z pieczeniem kiełbasek, uczniowie zostali poinformowani o pracy leśników związanej z odnawianiem drzewostanów w Nadleśnictwie Koszęcin oraz roli strażników leśnych w zwalczaniu szkodnictwa leśnego.

 

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Zimowa akcja dokarmiania ptaków 2016

Okres zimowy stał się kolejną okazją do wspólnego spotkania dzieci z pracownikami Nadleśnictwa Koszęcin. Przedszkolaki z Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie oraz Przedszkola u Cioci Mariolki w Koszęcinie, dzięki wsparciu Nadleśnictwa Koszęcin otrzymały spory zapas słonecznika oraz kul wypełnionych rozmaitymi nasionami. Po krótkiej części edukacyjnej wszystkie dzieci samodzielnie mogły przekonać się w jaki sposób leśnicy pomagają ptakom w tym trudnym dla nich okresie.

Po wspólnej zabawie wszyscy uczestnicy akcji zimowego dokarmiania zostali obdarowani upominkami edukacyjnymi o tematyce leśnej

Tekst: Marek Krakowski

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Choinki nadziei 2015

W dniu 23.12.2015r. w ramach akcji „Choinki Nadziei" dzieci z Przedszkola u cioci Mariolki w Koszęcinie wraz z edukatorem Nadleśnictwa Koszęcin wybrały się z przygotowanym programem kolędowym do Domu Pomocy Społecznej w Koszęcinie.Maluchy ozdobiły ofiarowaną przez Nadleśnictwo Koszęcin jodełkę oraz wspólnie z mieszkańcami zaśpiewały świąteczne kolędy. Za przygotowanie i zaangażowanie w akcję zorganizowaną dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Koszęcinie, dzieci otrzymały edukacyjne kolorowanki oraz medale „Przyjaciela Lasu".

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Święto drzewa w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie

Już po raz kolejny Nadleśnictwo Koszęcin wraz z przedszkolakami z Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji Święta Drzewa. Program edukacji ekologicznej Klubu Gaja zachęca do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu – sadzenia i ochrony drzew. Akcja jest otwarta dla wszystkich i przyłączają się do niej placówki oświatowe i wychowawcze, samorządy, instytucje, organizacje, firmy i osoby prywatne. W ramach tegorocznej edycji dzieci z Boronowa posadziły młode buki na terenie swojej palcówki oraz dowiedziały się wielu ciekawostek na temat pracy leśników. 

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.
Wyświetlanie 1 - 20 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2