Lista aktualności Lista aktualności

Regionalne obchody Dni Lasu 2018

W dniu 11 sierpnia 2018 roku na terenie kompleksu pałacowo-parkowego przy siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. St. Hadyny leśnicy z RDLP w Katowicach uroczyście świętowali Regionalne Obchody Dni Lasu.

W tym roku uroczystość miała szczególny charakter z uwagi na 100 lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Obchody zbiegły się  ponadto z IX edycją Pikniku Leśno-Łowieckiego „CIETRZEWISKO 2018” 

Do Koszęcina przybyły delegacje leśników ze wszystkich jednostek organizacyjnych katowickiej Dyrekcji oraz zaproszeni goście, wśród których byli lokalni parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kadra naukowa uczelni leśnych, władze PZŁ oraz duchowni. Punktualnie o 1330 wejście pododdziału honorowego Służby Leśnej i wprowadzenie sztandaru RDLP Katowice rozpoczęło uroczystość. Zgodnie z ceremoniałem leśnym Dyrektor Wiesław Kucharski dokonał przeglądu pododdziału oraz korpusu nadleśniczych, witając również zgromadzonych leśników oraz przybyłych gości. Następnie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, odegranego przez Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Dyrektor Kucharski w swoim wystąpieniu  nawiązał do rocznicy odzyskania niepodległości, jak również omówił dokonania katowickich leśników, a także stojące przed nimi zadania. Podziękował leśnikom za wkład pracy i poświęcenie w realizacje zadań gospodarczych, jak również wszystkim, którzy zaangażowali się w zachowanie obecnego modelu leśnictwa, w aspekcie zachodzących zmian gospodarczych i politycznych.

Uroczystość była również okazją do uhonorowania Kordelasami Leśnika Polskiego osób spoza Lasów Państwowych, za szczególne osiągnięcia na rzecz wspierania i propagowania polskiego leśnictwa. To najwyższe odznaczenie  otrzymali: Maciej Bakes -  dziennikarz  Radia Katowice, Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Marcin Pietrzykowski – Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Andrzej Lekston – ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Wiesław Pater – z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Wojciech Plewka – Przewodniczący Zarządu Okręgowego  PZŁ w Opolu.

Wręczono również nagrody za najlepsze wyniki uzyskane podczas kontroli okresowych za całokształt działalności nadleśnictw. Wyróżnienie to na ręce Nadleśniczych ze Świerklańca oraz Zawadzkiego przekazał Dyrektor Kucharski. Ponadto za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzono: Adama Sikorę z Nadleśnictwa Rudziniec, Waldemara Długokęckiego – Kierownika RLOEE „Leśnik” w Jaszowcu, Ryszarda Nowaka z Nadleśnictwa Jeleśnia oraz Krzysztofa Mrówkę z Nadleśnictwa Brynek

Podniosłym i uroczystym momentem obchodów było posadzenie w przypałacowym parku „Dęba Niepodległości” – drzewka specjalnie poświęconego na tę okoliczność w Rzymie przez Papieża Franciszka. Aktu tego dokonali w asyście Dyrektora Kucharskiego oraz Nadleśniczego Adama Chudzika goście honorowi: Poseł do Europarlamentu Jadwiga Wiśniewska, Poseł Andrzej Gawron, Dyrektor Zespołu „Śląsk” Zbigniew Cierniak oraz Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów.

Po części oficjalnej leśnicy oraz zaproszeni goście udali się do siedziby Nadleśnictwa Koszęcin, gdzie zwiedzali  odnowiony po niedawnym  remoncie budynek biurowy oraz okolicznościową ekspozycję historyczno-przyrodniczą w jego unikatowych piwnicach. Na gości czekało ponadto wiele atrakcji i ciekawych wydarzeń przygotowanych przez organizatorów Pikniku Leśno- Łowieckiego „CIETRZEWISKO 2018” m.in. zawody Stihl TIMBERSPORTS® w randze Mistrzostw Polski, koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK”, Śląski Festiwal Muzyki Myśliwskiej, stoiska miejscowych rękodzielników, stoiska edukacyjne LP oraz promujące zdrową żywność z polskich lasów „Dobre z lasu”, Leśne Gospodarstwa Węglowe jak również wiele innych.

 

Tekst: JM.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering

 Koszęcin dn. 27 lipca 2018 roku

Zn.spr.S. 0050.7.2018                                          

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Usługa cateringowa na terenie Nadleśnictwa Koszęcin organizowana z okazji Regionalnych Obchodów Dni Lasu w dn.11.08.2018 roku””

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta  złożona przez:

 

  „Złote Arkady” Marzanna PRZERADA ul. Boya-Żeleńskiego 12, 42-200 Częstochowa

Cena oferty: 8 748,00 zł (brutto)

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Informacja z otwarcia ofert - catering 2018

        Koszęcin dn. 26  lipca 2018 roku

Zn.spr. S.0050.1.2018

 

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 26 lipca 2018 roku o godzinie 1230 w siedzibie Zamawiającego w Koszęcinie, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

 

„Usługa cateringowa na terenie Nadleśnictwa Koszęcin organizowana z okazji regionalnych obchodów dni lasu”

 

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła następująca oferta złożona przez:

 

  1. „Złote Arkady” Marzanna Przerada ul. Boya-Żeleńskiego 12, 42-200 Częstochowa

      cena brutto 8 748,00 zł

 

 

 

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Podziękowanie - Plebiscyt Modernizacja Roku

Szanowni Internauci

Jest nam bardzo miło poinformować, iż w zakończonym kilka dni temu plebiscycie internetowym przeprowadzonym w ramach XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2017” -  budynek będący siedzibą Nadleśnictwa Koszęcin otrzymał 6510 głosów i zajął zaszczytne 1 miejsce w kategorii „zabytki”.

To dzięki oddanym przez Państwa głosom osiągnęliśmy ten sukces i wyróżnienie, a wynik jednoznacznie wskazuje, iż doceniliście nasze działania na rzecz przywrócenia pierwotnego charakteru oraz historycznego wyglądu najstarszej siedziby nadleśnictwa Lasów Państwowych w Polsce. Wasza ocena to dla nas także zaufanie, którym nas obdarzyliście, jako firmę zajmującą się nie tylko się zarządzaniem lasami lecz również odpowiedzialną  społecznie, przyczyniającą się do kształtowania otaczającej nas rzeczywistości.

Wszystkim osobom, które nam zaufały  i swoim głosem poparły nasz obiekt bardzo serdecznie dziękujemy.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin

Adam CHUDZIK

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Konkurs Powożenia Tradycyjnego o Trofeum „Śląska” 2018

W dniach 2-4 sierpnia br. w zespole pałacowo-parkowym miała miejsce IV edycja Międzynarodowego Konkursu Powożenia Tradycyjnego, w którym udział wzięło 27 zaprzęgów z Polski oraz kilku innych krajów Europy.

To barwne wydarzenie, którego jednym ze współorganizatorów było Nadleśnictwo Koszęcin przyciągnęło szerokie rzesze miłośników koni, unikatowych bryczek oraz pięknych i eleganckich historycznych strojów, w jakich zgodnie z regulaminem występowali powożący. Jednym z trudniejszych etapów konkursu był kilkunastokilometrowy cross, po specjalnie w tym celu przygotowanej przez miejscowych leśników trasie, wiodącej przez najpiękniejsze fragmenty koszęcińskich sosnowych lasów.  Podczas 2-dniowej  imprezy goście mogli także zwiedzać stoiska edukacyjne Lasów Państwowych, jak również degustować wyroby z dziczyzny oraz inne dary lasu w ramach realizacji projektu „Dobre z lasu”. Ciekawym łowieckim akcentem imprezy był także koncert w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich z RDLP Katowice.                                                                  

     Gościem specjalnym tegorocznej edycji Konkursu była znana aktorka teatralna i filmowa Pani Emilia Krakowska, która między innymi spotkała się ze swoimi fanami w Domu Kultury. Natomiast w niedzielne popołudnie zaszczyciła nas swoją obecnością, kiedy w asyście Dyrektora RDLP Katowice Wiesława Kucharskiego oraz Nadleśniczego Adama Chudzika zwiedzała z zaciekawieniem budynek nadleśnictwa. Gospodarze przedstawili historie obiektu, jak również opowiedzieli o ostatnim remoncie, który przywrócił naszej siedzibie dawny blask. Pani Emila była zachwycona prostotą i elegancją  budynku, jak również aranżacją wnętrz, jednak największe wrażenie wywarły na niej odrestaurowane zabytkowe piwnice z ekspozycjami przyrodniczo-historycznymi.

      Należy przypomnieć, iż tegoroczny Konkurs był także elementem lokalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, czego wyrazem był uroczysty koncert galowy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” ze znanymi pieśniami patriotycznym.

 

Tekst: JM

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Cietrzewisko 2018 - Zaproszenie

PGL LP Nadleśnciwo Koszęcin serdecznie zaprasza na IX Piknik Leśno-Łowiecki współorganizowany z Nadleśnictwej Koszęcin, który odbędzie sięw dniach 11 -12 sierpnia 2018 roku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym siedziby Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

Szczegoły na stronie Zespołu Śląsk

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum "Śląska"

Serdecznie zapraszamy na IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum  "Śląska", który odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Koszęcin dniach 4-5 sierpnia 2018roku. 

Szczegóły na stronie Zespołu Śląsk

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Ogłoszenie o naborze na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych.

Treść ogłoszenia wraz z oświadczeniami, które trzeba złożyć ubiegając się o przyjęcie na staż znajdują się w plikach PDF, do pobrania poniżej.
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Opracowanie projektu PUL

W dniu 28 maja bieżącego roku w Nadleśnictwie Koszęcin odbyła się narada połączona z warsztatami terenowymi dotyczącymi praktycznych aspektów prac inwentaryzacyjnych związanych z opracowaniem projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Koszęcin na okres 2020 - 2029. W warsztatach udział wzięła kadra terenowa Nadleśnictwa Koszęcin, pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach odpowiedzialni za problematykę prac projektowych a w charakterze Gościa Honorowego - członkowie 4 Drużyny Urządzeniowej Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie ze swoim Kierownikiem Piotrem Pilchem i p.o. Z-cy Dyrektora Biura - Janem Lachem. Przedmiotem warsztatów była informacja o bieżącym postępie prac w zakresie opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu, a przede wszystkim wprowadzenie kadry Nadleśnictwa w metodykę pracy taksatorów i przybliżenie specyfiki aktualnie rozpoczynanych prac z zakresu inwentaryzacji stanu lasu na gruncie. W trakcie poszczególnych wystąpień podkreślano rolę kadry terenowej w poprawnym ustalaniu stanu lasu a także opiniowaniu szczegółowych decyzji z zakresu organizacji Nadleśnictwa i projektowanych zadań gospodarczych. Interesującym elementem warsztatów była część terenowa, w trakcie której przedstawiciele Gospodarza zaznajomili taksatorów ze specyficznymi dla Nadleśnictwa Koszęcin aspektami gospodarki leśnej.
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku 2017”

10 lipca br. Komisja Konkursowa – Jury Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” dokonała wizytacji budynku nadleśnictwa, który po przeprowadzonym w latach 2015-2017 gruntownym remoncie zgłoszono do udziału w otwartym konkursie dla inwestorów, wykonawców oraz projektantów modernizacji.

Jego celem jest promocja oraz nagradzanie wyróżniających się szczególnymi walorami przedsięwzięć budowlanych. Tradycja Konkursu sięga  1991 roku, a obecnie jest to już XXII jego edycja.  Każdego roku w procedurze konkursowej bierze udział kilkaset zgłoszeń różnego typu budowli.  Nasz obiekt w kategorii „zabytki” zakwalifikowany został do finału.

Komisja pod przewodnictwem Komisarza Konkursu – Romana PIKUŁY szczegółowo zapoznała się z budynkiem, jego historią oraz przebiegiem robót remontowych, co w bardzo profesjonalny sposób przedstawił Nadleśniczy Adam Chudzik. Oględzinom poddano praktycznie wszystkie pomieszczenia, jak również otoczenie budynku, zwracając uwagę na zastosowane rozwiązania i przyjęte technologie, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń wydanych przez Konserwatora Zabytków. Członkowie Komisji rozmawiali również z Adamem Dylą - przedstawicielem generalnego wykonawcy robót tj. firmy „INTEGRA” Sp.z o.o. z Katowic o problemach jakie wystąpiły w trakcie prowadzonych robót. Wizytacja przez Jury każdego z obiektów zakwalifikowanych do finału jest najważniejszym elementem Konkursu , to właśnie ich opinia wskazuje nagrody i wyróżnienia, które uzasadniane są pisemnie.

Ponadto stworzono także ranking obiektów startujących w „Plebiscycie” Konkursu Modernizacja Roku 2017, który tworzony jest w oparciu o głosy oddane przez internautów, na stronie http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt  Serdecznie zapraszamy do udziału w Plebiscycie i prosimy o oddanie głosu na budynek naszego nadleśnictwa.

MJ

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Plebiscyt modernizacja roku 2017

Nadleśnictwo Koszęcin wystartowało w plebiscycie o tytuł Modernizacji Roku 2017.

Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy na oddawanie głosów na siedzibę modernizację wykonaną w Nadleśnictwie Koszęcin - najstarszej siedzibie Lasów Państwowych.

Poniżej znajduje się link do oddanie głosu.

 

 

Głosuj na obiekt w Konkursie Modernizacja Roku 2017
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

RODO.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z PGL LP Nadleśnictwem Koszęcin jest:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Koszęcin

adres: 45-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 1

REGON: 150027362

strona internetowa: www.koszecin.katowice.lasy.gov.pl

poczta elektroniczna: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartłomiej Brol.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: bartlomiej.brol@katowice.lasy.gov.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE L119/1, 04/05/2016 [RODO].

Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Posiadają Państwo następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - rozbiórka cieszowa

  Koszęcin dn. 18 czerwca 2018 roku      

  Zn.spr.S. 234.2.2018                                         

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (nr inw.181/210) zlokalizowanego

w osadzie leśniczego leśnictwa Cieszowa w Cieszowej przy ul. Leśnej 6”

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta  złożona przez:

 

  Firmę Handlowo-Usługową Błażej BURZYK ul.17c 42-700 SADÓW

Cena oferty: 15 990,00 zł (brutto)

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Informacja z otwarcia ofert - rozbiórka Cieszowa

Zn.spr. S. 234.2.2018                        

                  Koszęcin dn. 15 czerwca 2018 roku

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 15 czerwca 2018 roku o godzinie 14:30 w siedzibie Zamawiającego w Koszęcinie, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (nr inw.181/210)

zlokalizowanego w osadzie leśniczego leśnictwa Cieszowa w Cieszowej przy ul. Leśnej 6”

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty złożone przez:

 

  1. ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. ul. Mirosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec,

cena brutto 25 830,00 zł

  1. P.H.U. „KWABUD” Mirosław Wysopal ul. Ks. Marcina Strzody 2, 44-100 Gliwice

cena brutto 103 320,00 zł

  1. Firma Handlowo-Usługowa Błażej Burzyk ul. Leśna 17c, 42-700 Sadów

cena brutto 15 990,00 zł

  1. Grupa Projbud Sp. z o.o. ul. Kredytowa 8/2, 42-562 Katowice

cena brutto 16 605,00 zł

  1. Hucz Sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

cena brutto 48 533,56 zł

  1. P.H.U. „MAREX” Sp. z o.o. sp. k. ul. Kolejowa 3, 41-503 Chorzów

cena brutto 22 755,00 zł

  1. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

cena brutto 45 596,36 zł

  1. Zakład Usługowy EMIREX Sp. z o.o. ul. Kolejowa 47, 42-110 Zawady

cena brutto 66 285,91 zł

  1. P.U.H.P. DEXBUD Andrzej Kaniut ul. Rolnicza 4, 42-700 Wierzbie

cena brutto 25 000,00 zł

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli swoją  ofertę oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:  tj.www.katowice.lasy.gov.pl/koszecin  

 

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Niezapomniana wizyta

W dniu 22 maja gościła w naszym nadleśnictwie grupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Tur Borówka” z Domu Pomocy Społecznej w Mikołowie - Borowej Wsi.

Stowarzyszenie w porozumieniu z RDLP w Katowicach od 2014 roku realizuje projekt  edukacyjny „Cztery pory roku z lasem” - który jest ważną częścią składową większego przedsięwzięcia pod nazwą „Odkrywamy świat”. Ich realizacja pozwala podopiecznym Ośrodka wyjechać raz na kwartał do jednego z nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach, aby podziwiać las o każdej porze roku, jednocześnie poznając specyfikę pracy leśnika oraz zgłębiać swoją wiedzę z zakresu przyrody i ekologii.

Pomimo „drobnych trudności” nasi goście z pomocą pracowników nadleśnictwa zwiedzili  praktycznie wszystkie pomieszczenia w biurowcu, łącznie z gabinetem nadleśniczego. Największym zainteresowaniem cieszyły się wnętrza zabytkowych piwnic, gdzie mogli obejrzeć ekspozycję historyczno-przyrodniczą oraz wysłuchać ciekawej prelekcji. Kolejnym etapem odwiedzin w Koszęcinie była wizyta w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, gdzie między innymi  „na żywo” obejrzeli warsztaty wokalno-taneczne, jak również podziwiali pałacowe wnętrza.

Zakończenie pobytu w nadleśnictwie zwieńczone zostało plenerowym ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.

 

Tekst: JM

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
- Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, 42-286 Koszęcin,
 ul Sobieskiego 1, e-mail:  koszecin@katowice.lasy.gov.pl 
- Nadleśnictwo Koszęcin powołało inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej bartlomiej.brol@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Nadleśnictwa.
- Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
- Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 14 dni.
- Każda osoba, której te dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- Każda osoba, której te dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

1000 drzew na minutę 2018

W dniu 11.05.2018r. na terenie leśnictwa Piasek pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Strzebiniu przyłączyli się do akcji „1000 drzew na minutę”.

Hasło „1000 drzew na minutę” wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rocznie przez Lasy Państwowe przez liczbę minut mieszczących się w ciągu całego roku.

 

Celem akcji było uświadomienie społeczności, iż nikt w Polsce nie sadzi więcej drzew niż Lasy Państwowe. Ponadto przedsięwzięcie miało na celu uświadomić najmłodszym iż w Lasach Państwowych:

 

- sadzimy rodzime gatunki drzew,

- lasów w Polsce ciągle przybywa,

- sadzimy coraz więcej sadzonek gatunków liściastych,

- sadzimy zgodnie z wymaganiami siedliskowymi,

- wprowadzamy również drzewa owocowe i biocenotyczne,

- wspieramy naturalne odnowienia.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Informacja o wyborze -przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Piłce

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin informauje, iż w przeprowadzonym postępowaniu w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Piłka w wyznaczonym terminie wpłyneła 1 oferta złożona przez firmę:

 

Specjalistyczne Roboty Górnicze Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13

Zaoferowana kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego: 3 500,00zł netto

 

Po dokonanej analizie i ocenie przedmiotowej oferty, została wybrana jakoferta najkorzystniejsza Wydzierżawiającego.

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Piłce

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Piłka.

Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo w zalączonych poniżej załącznikach.

Termin składania ofert mija 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 8:00

Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Nadleśnictwa Koszęcin z siedzibą 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 1

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

ExpoHunting po raz dziewiąty

Międzynarodowe Targi Łowieckie EXPOHunting stały się doskonałą okazją do spotkań w gronie specjalistów i pasjonatów przyrody i łowiectwa, pokazania najnowszych osiągnięć, trendów ale i mody survivalowej.

W Sosnowcu 16-18 marca Lasy Państwowe reprezentowane były przez RDLP w Katowicach. Mieliśmy dla odwiedzających jedno z największych stoisk w samym sercu hali z nie mniej ciekawymi propozycjami niż firmy komercyjne. Bo gdzież jak nie w takim miejscu jest czas na edukację i ciekawostki? Zatem leśnicy z Nadleśnictwa Wisła chwalili się swoimi sukcesami w hodowli wolierowej głuszca i przywracaniem tego gatunku w Beskidzie Śląskim. Nadleśnictwa Siewierz przygotowało szereg konkursów edukacyjnych z nagrodami. Dzieci, które przeszły na targi z rodzicami mogły również liczyć na gry i zabawy o tematyce przyrodniczej.

Z kolei hodowcy z Nadleśnictwa Kobiór prezentowali swój bogaty dorobek związany z przywracaniem żubra, nie tylko w polskich lasach. Nie mogło zabraknąć opowieści o życiu pszczół, które za sprawa bartników znowu można spotkać w lesie. Tą opowieścią zajęli się leśnicy z Nadleśnictwa Katowice. Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie zaprezentuje specjalistyczne urządzenia zaprojektowane specjalnie dla myśliwych.

Na stoisku Lasów Państwowych nie mogło zabraknąć zdrowej żywności. W końcu projekt rozwojowy „Zdrowa żywność z polskich lasów” zobowiązuje. RDLP w Katowicach promował także Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich a swój popis dał również zespół sygnalistów z Technikum Leśnego w Brynku.

IX edycję Międzynarodowych Targów Łowieckich EXPOHunting objęły Patronatem Honorowym Lasy Państwowe. Jak piszą w folderze reklamowym organizatorzy: Szczególnego wsparcia Targom udzieliła Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Tkest i zdjęcia: Sławomir Cichy

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.
— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 68 rezultatów.